Forskning i verkliga boendemiljöer – det är bra samhällsbyggnad

HSB Living Lab är ett sådant bra exempel. Som utvecklar samhällsbyggandet.

hsb_living_lab_1260x630_kronika_2015

Det är Johanneberg Science Park som står bakom detta projekt. Också. De utvecklar samverkansplattformar, 'Open Arenas', för gränsöverskridande idé- och kunskapsutbyte inom profilområdena Energi, Material och Samhällsbyggnad.

Några fakta om projektet:

 • 20-30 studentlägenheter i tillfälliga och flyttbara moduler
 • På Johanneberg Science Park (Chalmers Campus Johanneberg) Göteborg.
 • Byggstart våren 2015, färdigställande hösten 2015
 • Bosparande studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet
 • De boende får delta i undersökningar, testa nya material, lösningar och utvärdera idéer om det framtida boendet.

Byggsektorn är en komplex bransch och det tar tid att få innovationer ut på marknaden. HSB Living Lab ger nya möjligheter att främja innovation och ge möjlighet att testa nya material och tekniker innan de används i stor skala, vilket i förlängningen sparar både tid och pengar. 

Forskningen kopplad till HSB Living Lab kan delas in två olika delar. Dels handlar det om att ta fram nya hållbara byggnadsmaterial, i projektet Next Generation Building Envelope, och dels om att finna nya vägar att mäta och påverka sin elförbrukning, i projektet Home Energy Management.

Forskning i verkliga boendemiljöer – det är bra.

HSB Living Lab huvudpartners är:

 • Chalmers
 • Johanneberg Science Park
 • HSB

Samarbetspartners:

 • Bengt Dahlgren
 • Electrolux
 • Göteborg Energi
 • Peab
 • Tengbom
 • Vedum

Nästan som ett Dream Team.

Projektet ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. Mätvärden samlas in via sensorer i huset, där vattenåtervinning, solcellslösning, smarta bokningssystem, elförbrukning och hållbara byggmaterial och komponenter kommer att prövas och utvärderas.  

Projektet är tidsbegränsat till tio år och kommer att byggas av flyttbara moduler. Byggstart är planerat till våren 2015 och den 1 januari 2016 är det inflyttningsdags för de singlar, par och familjer som ska bo och i vissa fall forska här. När de boende flyttar in - flyttar också forskningen in i huset. En rad forskningsprojekt kopplade till HSB Living Lab pågår redan och resultaten från forskningen kommer att presenteras löpande under åren som byggnaden finns på platsen. 

Gestaltningen interiört och exteriört har formats efter forskningens behov. Några exempel på det är fasader med utbytbart material, invändiga och utvändiga modulprinciper och standardmått för att underlätta byte av material samt förenkla vid ombyggnationer. Gestaltningen har i hög grad även tagit hänsyn till pelare i standardmoduler för bättre flyttbarhet. Här kommer studenter och gästforskare i alla åldrar och nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt.

Forskning i verkliga boendemiljöer – det är bra samhällsbyggande