Från Svältsnören till SkyCycle

På 1800-talet kom cykeln. Och den har fortsatt utvecklats sedan dess. I takt med att vi blir fler och fler är cykeln ett utmärkt fortskaffningsmedel. Framförallt i städerna. I många städer utvecklas infrastrukturen för att förenkla för cyklisterna. Köpenhamn är ett föredöme. Världens mest frekventa cykelhuvudstad.

skybike1

SkyCycle av Foster + Partners

I London finns nu avancerade planer på att bygga 220 kilometer nya cykelvägar. De ska följa, eller byggas ovanför befintliga järnvägslinjer. SkyCycle kallas projektet som Foster + Partners ligger bakom.

200 ramper kommer att ge sex miljoner cyklister tillgång till dessa nya cykelvägar, eller svältsnören som det kallades i Sverige för snart hundra år sedan.

Svältsnörena, anlades främst under perioden 1924–1950, mestadels på kronomark. Stigarna var i allmänhet cirka 1 meter breda och många byggdes med statsbidrag. De trafikerades med cykel eller motorcykel och underlättade för skogsarbetare att komma ut till sina arbetsplatser i skogen.

I Norrland byggdes cykelstigarna under denna tid oftast som nödhjälpsarbete och de kallades därför för svältsnören. Behovet var lika i de norrländska skogarna för hundra år sedan som det är i dag i en världsmetropol, som London. Människorna behöver ta sig till sina arbetsplatser med cykel.

Svältsnören och SkyCycle – det är bra samhällsbyggnad.