Göta kanal – ingenjörskonst av klass

Nu när värmen har kommit är det sjösättning av fritidsbåtar som gäller. En del är snabbare att få båten i sjön än andra.

gota_kanal_tage_danielsson_kronika_2016

De flesta båtarna ser man i alla våra vackra skärgårdar – och sjöar. Men några båtägare väljer varje år att segla längs Göta kanal. Ett byggnadsverk av högsta ingenjörskonst. Faktum är att Göta kanal år 2007, samma år som den firade 175-årsjubileum, fick flest röster i två omröstningar om Sveriges sju underverk!

Bakgrunden till Göta kanal var att man ville skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Kattegatt för att slippa Öresundstullen och besvär med Hansan. Och så fungerade den under ett halvt sekel. Sedan kom järnvägsförbindelser och så småningom även konkurrenskraftiga vägtransporter som gjorde att Kanalen inte hade samma betydelse för logistiken i Sverige.

Det namn som är mest förknippat med Göta kanal är Baltzar von Platen. Han var initiativtagare och pådrivare. Men han var inte ensam. Det är det sällan när det gäller byggprojekt. Det är lagarbete. Förutsättningarna och villkoren för lyckade lagarbeten har utvecklats och förändrats sedan Göta kanal byggdes. Som tur är. Den geniale Östgöten Tage Danielsson har i dikten: De händer som grävde på Göta Kanal på ett målande sätt beskrivit hur det då gick till.

Det var valkiga, seniga, beniga labbar
på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Vintern kom med sin kyla. De fick inte domna.
Sommaren kom med sin hetta. De fick inte somna.
De slet ut sig, i ösregn, när spaden blev hal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Är det underligt att deras tummar blev krumma,
och att fingrarna tedde sig fula och dumma?
Vickevire var ofta en smärre skandal
på de händer som grävde på Göta kanal.

Och så fortsätter det i ett antal verser – lika genialt.

Valkiga, seniga, beniga grabbar är i dag ersatta av moderna maskiner med maskinister som inte behöver slita ut kroppen – det är bra samhällsbyggnad.