Här kommer 1000 ungdomar utbildas till samhällsbyggare

Den texten kommer det att stå på det här planket. Tycker jag.

plank_1260x630_kronika

Boende på Kungsholmen har jag under mer än ett halvår sett dessa plank runt skolgården på Fridhemsskolan. Omålade plyfaskivor.

Det har sprängts, schaktats och lastbilarna har transporterat bort massorna. Ett typiskt grundläggningsarbete. Den kanske viktigaste delen av ett bygge. Utan riktig grund rasar allt.

Men ingen information om vad som ska byggas. Eller vad bygget ska användas till.

I förra veckan kom det ett pressmeddelande från PEAB att man har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen i Stockholm.

Nu får vi se om det blir bättre synlighet vad det är som sker bakom planket. Jag tycker alla involverade aktörer i samhällsbyggarbranschen ska bidra till att öka intresset för vår bransch. Berätta vad vi gör. Och vad det kommer användas till. Inte minst när det gäller byggen som har koppling till våra ungdomar. Framförallt i skolan.

Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslog kommunfullmäktige för drygt ett år sedan att besluta om ”Genomförande av projektet för om-, ny och tillbyggnad av Fridhemsskolan, för 1050 elever, till en total investeringsutgift om 314 mkr.”

Grundläggningen handlades upp och påbörjades. Men ingen information på platsen.

I pressmeddelandet från PEAB får man informationen att projektet är en utförandeentreprenad som omfattar ombyggnation av en befintlig byggnad, en ny skolbyggnad på ca 6 000 kvm samt ombyggnad av den befintliga skolgården. Efter utbyggnaden kommer elevantalet på Fridhemsskolan att uppgå till cirka 950 elever, vilket är en fördubbling jämfört med idag.

Jag hoppas att planket på ett pedagogiskt sätt utnyttjas ända fram till färdigställandet i juni 2016, används för att göra reklam för vad denna bransch åstadkommer. Varje dag. Året runt.

Förslagsvis med rubricerad text. Eller något ännu bättre.

Beställare är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Synligt samhällsbyggande är bra samhällsbyggande.