Kan en motorväg tävla med studentlägenheter? – JA!

I tävlingen Årets Bygge fungerar det alldeles utmärkt. Eftersom kriterierna som projekten bedöms efter är applicerbara på alla typer av samhällsbyggnadsprojekt:

arets_bygg_2016_kronika_2016

  • Samverkan
  • Teknik/Innovationer
  • Tid/Kvalitet/Budget
  • Hållbarhet
  • Säkerhet

Fem viktiga och robusta kriterier. Som håller över tid.

Skönhetstävlingar finns det sedan tidigare. De har också sitt berättigande. Men för att utveckla en bransch eller näringsgren måste man lyfta fram processen som leder fram till den färdiga byggnaden eller anläggningen. Och framförallt involvera verksamheten som ska pågå i eller på den aktuella byggnaden eller anläggningen. Det gör tävlingen Årets Bygge.

Årets Bygge är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Två aktörer som båda i olika kanaler lyfter fram goda exempel inom samhällsbyggandet.

Visst är det häftigt att ett garage, konserthall, motorväg, studentbostäder och motionscentral kan tävla mot varandra. För att nämna några typer av de 20 nominerade projekten. Alla projekten kan studeras här i detalj.

Alla projekten som ingår i årets tävling färdigställdes 2015.

Att bli nominerad som ett av de 20 projekten är stort. Då har man passerat ett antal trösklar. Att sedan ingå bland fem i topp som kommer presenteras under kvällen, det är ännu större. Att slutligen till folkets jubel den 9 mars på Cirkus utses som Årets Bygge. Det är störst.

Då kommer representanter för alla de viktiga aktörerna i projektet ta emot stafettpinnen från förra årets segrare, Rådhuskvarteret i Kristianstad. Beställare, arkitekter, konsulter, entreprenörer med flera kommer glädjas tillsammans och fira fram tills galan slutar.

Dagen börjar med ett seminarium med namnkunniga föreläsare på eftermiddagen. Det finns fortfarande platser kvar för den intresserade.

Samverkan – det är bra samhällsbyggande.