Kvalitetsbrister – det vill ingen ha

Inget är fulländat, även om många alltid strävar efter det fulländade. Det är bra. Det är så verksamheter utvecklas.

kvalite_1260x630_kronika_2015

 
Differensen mellan det uppnådda resultatet och det fulländade kan kallas kvalitetsbrist. Det är ett begrepp som används i många verksamheter. Det fulländade är dock oftast en teoretisk modell. Ekonomin är ett randvillkor som vi aldrig kan bortse från.

Kvalitetsbrist är därför oftast differensen mellan vad man beställt och betalat för. Och vad man fått levererat. Det är en viktig distinktion. Det kan vara lätt att blanda ihop standard och kvalitet. Har man beställt och betalat för en liten tvåsitsig bil och tror man ska få en Rolls Royce. Typ. Då har man blandat ihop korten.

Nu byggs det som aldrig förr. Bostäder i Storstockholm åtminstone. Då uppstår frågan om kvantitet och kvalitet behöver vara en motsättning. Frågeställningen är relevant. Kommer vi att kunna bygga tillräckligt många bostäder – med rätt kvalitet. Som är hållbara. Och då är det inte bara fråga om att bygga bostäder. Då bygger man städer. Och det är så mycket mer än ytskikt och planlösningar. Då kommer även de urbana kvalitéerna in i bilden.

Kvalitetsbristerna i samhällsbyggandet är en komplex fråga som engagerar många aktörer. Det kan vara byten av handläggare under tiden fram till och under genomförande av projekten. Generellt är det alltid så att ju mer man kan eliminera brister i inledningen – desto mer sjunker slutkostnaderna. Även i samhällsbyggandet. I samhällsbyggandet är det oftast inte samma aktör i inledningen av projektet som sedan tar vid och förvaltar.

Där finns en förbättringspotential. En stor sådan.

Återigen kommunikation. Eller brist på.

Ju mer genomtänkt alla planer, handlingar och modeller är från start - desto bättre kommer projektet att rulla på. Och det blir en bättre produkt för den aktör som beställt projektet. Och gjort investeringen.

Det finns olika kvalitetslednings¬system som hanterar delar av processen. Utifrån många utgångspunkter. Som ska minska kvalitetsbristerna. Man använder dem för att uppfylla formella krav, till exempel i samband med upphandling, ibland för att skapa och leva upp till en image. Och att systemet skall leda till en styrning och utveckling av verksamheten.

Men för att helheten ska fungera måste det finnas en fungerande kommunikation. Från vaggan till graven. Med entydiga definitioner av vad som planeras, projekteras och byggs. Och förvaltas.

Det finns en intressant podd om dessa frågeställningar. Det är podd nr 10 i Snåret med den utmanande rubriken: Svenskt bostadsbyggande 2014: För fult, för dyrt, för dåligt. Lyssna gärna på den. Och även andra poddar av Snåret.

Bristen på kommunikation och tydlighet i hela kedjan är en starkt bidragande orsak till kvalitetsbrister. Tidspress kan också vara en orsak. Oavsett orsak är det beställaren, privat som offentlig, som blir drabbad.

Det alla måste sträva efter är att det inte inträffar sådana kvalitetsbrister.

Minimerade kvalitetsbrister med entydig kommunikation i hela kedjan – det är bra samhällsbyggnad.