Månskensbonden kompletteras av höghusbonden

Kanske det. 

manskensbonde_1260x630_kronika_2015

Illustration: Plantagon

  
Det är flera år sedan jag första gången hörde talas om företaget Plantagon och deras planer på att odla i städerna. På höjden. En av inspiratörerna till Plantagon är Oren Lyons. En amerikansk professor och indianhövding som ofta representerar de nordamerikanska urinvånarna.

Han är en mycket efterfrågad talare inom områdena miljö och mänskliga rättigheter och har länge anlitats av multinationella företag, regeringar och FN som rådgivare och inspiratör. Han har vid ett flertal tillfällen varit inbjuden talare vid World Economic Forum i Davos.

Sedan januari 2008 är Oren Lyons styrelseordförande i det svenska aktiebolaget Plantagon International AB. Jag har träffat honom och blev djupt imponerad. Därför följer jag det bolaget med stort intresse.

Den första höghusodlingen planeras i Linköping i ett så kallat multifunktionellt hus. Växthuset ska täcka byggnadens södra fasad. På norra sidan ska det byggas kontorslokaler. Det blir Sveriges första vertikala växthus och bygget beräknas starta i höst.

Jordens odlingsbara mark tar slut i takt med att världsbefolkningen växer. När allt fler flyttar från landsbygden kommer den nya höghusbonden växa fram.

Redan nu finns det odlingar på jättelånga rullband. Framför allt i Nederländerna. Plantagons växthus bygger på samma princip. Skillnaden är att växterna inte åker runt - utan uppifrån och ned.

Att odla på höjden gör det möjligt att flytta matproduktionen in till trånga städer. Höghusbönderna kommer att kunna sälja grödorna direkt till kund och på så sätt undvika långa transporter och mellanhänder.

Teknik och digitalisering är en förutsättning för att lyckas med odling på höjden.

Klimatet i en hög struktur är svårare att hantera än i ett traditionellt växthus. Till exempel att varmluft stiger. Det är en naturlag. Och naturlagarna ska man inte försöka ändra på. De ska man följa.

En höghusbonde i ett vertikalt växthus behöver kunna lika mycket om växterna som om byggnadens olika styrsystem. Det blir en härlig korsning mellan en bonde och en ingenjör - med djupkunskap inom styr- och reglerteknik. Lösningen i sig är komplex, inte tekniken. Det mesta finns redan.

Komplexiteten handlar om hur man kombinerar de olika delarna.

Odling på löpande band sker med hjälp av så kallad hydrokultur – en sorts jordlös odling där näringsämnena som växten behöver tillförs genom en vattenlösning. Värmen, vattnet och energin i växthuset cirkulerar i ett slutet system. Allt återvinns och nästan inget går till spillo. Husets vinklade glasfasad gör att man tar vara på solenergin. När solen inte skiner finns ett system med led-belysning som förser plantorna med ljus i precis rätt färg och våglängd.

Höghusbonden förstår växterna, som kan göra tester och avgöra om de behöver annan näringstillförsel och annat ljus. Man måste skörda exakt när det behövs och kunna styra systemet som reglerar luftfuktighet, temperatur och löpbandets hastighet.

En helt ny yrkeskategori. Med mycket speciella kunskaper.

När behovet av den yrkeskategorin tilltar. Då har vi löst en stor del av problemet med klimatförändringar som slår ut matproduktion. Som det ser ut i dag, kommer det att bli brist på vatten framöver. Stadsjordbruk innebär bättre stadsplanering och en mer hållbar stadsutveckling. Eftersom den inte kommer kräva lika mycket vatten.

Månskensbonde Erik HellqvistDen mat vi äter odlas i dag på enorma markytor utanför städerna. Grödorna plockas tidigt och forslas långa sträckor till butikerna. Framtidens bönder kommer att odla vår mat inne i hållbara storstäder med hjälp av en svensk innovation – det vertikala växthuset.

Vi är fortfarande några månskensbönder – kanske inte med lika speciella kunskaper som höghusbonden. Och vi ser fram emot att kompletteras av höghusbönder.

Hållbar matproduktion – det är bra samhällsbyggnad.