Nollvisionen – den får vi aldrig släppa

Då tänker jag på dödsolyckor i byggbranschen. Målet ska vara noll dödsolyckor i hela arbetslivet. Men det som ligger mig närmast är vår egen bransch. Så klart.

nollvision_1260x630_kronika_2015

Det finns flera näringar/branscher som per definition innebär risker. Byggbranschen är en av dem.

Sveriges Byggindustrier och alla de stora riksbyggarna har denna fråga högt på sin agenda. Mycket högt. Det är bra.

Rutiner och hantering av förebyggande arbete har till stor del skett – och sker manuellt. Och analogt. Företagen gör skyddsronder där man med hjälp av checklistor utvärderar säkerheten på arbetsplatsen. De säkerhetsrisker som upptäcks antecknas med papper och penna och sammanställs och kommuniceras sedan till de aktörer som ska åtgärda bristerna. Det är ett förfarande som tar mycket tid, skapar stora ledtider, försvårar kommunikationen mellan aktörerna och gör det svårt och omständligt att dokumentera och analysera säkerhetsarbetet. I värsta fall kan det innebära att allvarliga olyckor inträffar på grund av att ledtiden från upptäckt till åtgärd av en risk är alltför lång.

Men nu finns det nya digitala lösningar på gång. Som dramatiskt kan förbättra läget. I byggbranschen.

En sådan ny digital lösning kommer från det nystartade företaget BuildSafe som håller på att utveckla en tjänst bestående av två delar:

  • En webbaserad plattform för projekt- samt säkerhetsansvariga
  • En mobilapplikation för skyddsronder, tillbud och riskinventeringar

Dessa tjänster möjliggör ett effektivare säkerhetsarbete genom att minska ledtider, uppdatera faror i realtid och förbättra kommunikationen mellan aktörerna på arbetsplatsen. Att förbättra kommunikationen är en mycket viktig åtgärd. I alla avseenden.

Den webbaserade plattformen är kärnan i den digitala tjänsten. Genom den kan projektchefen sätta upp ett projekt med alla kontakter till de olika aktörerna, skapa checklistor för skyddsronderna. Och följa upp avvikelser och åtgärdshantering. Som man gör i den fasta industrin.

Mobilapplikationen är till för de som genomför kontrollerna. Användaren checkar av aktiviteter och dokumenterar avvikelser genom text och bilder. En rapport skickas sedan automatiskt när samtliga punkter på checklistan har betats av. Därmed minskar risken för att viktiga sektioner eller områden glöms bort. Samtidigt som processen att sätta samman en rapport automatiseras.

Rapporterna skickas ut till de olika aktörerna som separata email till de som behöver åtgärda avvikelserna. I dessa email finns en länk för att notera när avvikelsen är åtgärdad. Dessutom finns möjlighet att ansluta sig till tjänsten för att få information och statistik.

Mycket funktioner på ett användarvänligt sätt. Som det ska vara.

Hur långt har man kommit med detta då?

I april i år släpptes en betaversion och den officiella lanseringen sker i höst.

Skanska, NCC och Veidekke har lämnat rekommendationer till tjänsten. Och SBUF finns med och finansierar en studie ledd av KTH om tjänstens påverkan på branschen.

Jag kom i kontakt med BuildSafe Sweden AB i samband med en finalomgång i maj i Business Challenge, där jag ingick i juryn.

Business Challenge riktar sig till ungdomar mellan 18-30 år som ska starta ett företag eller till dom som nyligen har startat ett företag som man vill komma igång med eller vidareutveckla. Business Challenge lotsar sedan företaget successivt igenom naturliga företagsmoment, från idé till första kund! Dessutom får företaget möjlighet att få feedback ett exklusivt nätverk av erfarna entreprenörer, företagsledare, riskkapitalister och experter.

Många av de tävlande företagen var inriktade på dataspel, hälsokost och animeringar. Därför var det extra trevligt att ett av företagen i finalomgången var inriktade på vår bransch.

De som ligger bakom företaget var inga tröghuvade individer. Fem killar med spetskompetenser och tidigare erfarenheter inom byggbranschen, entreprenörskap, affärsutveckling, UX-utveckling, marknadsföring och försäljning. Ett dream-team skulle man kunna säga.

Det företaget och dess produkter ska jag följa.

Noll dödsolyckor – det är bra samhällsbyggnad.