Origami kan vara både invecklat och utvecklande – även för brobyggande

Konsten att vika papper, eller origami som det också heter, kommer ursprungligen från Kina. Men det är i Japan man utvecklat den här konsten. För det är en konst. Den äldst bevarade handboken i pappersvikning är ”De tusen origami-tranornas hemlighet” från 1797. Olika former av tranor är kanske den mest kända formen av origami.

origami_kronika_2016

Fram till för några decennier sedan var origami huvudsakligen en tradition som fördes vidare muntligen, från föräldrar till barn. Antalet modeller som kunde hållas i minnet var begränsade och ganska enkla. Under de senaste årtiondena, sedan 1960-talet, har en gemensam beskrivning av metoderna att vika papperet växt fram, och antalet publikationer av beskrivningar, även kallat Diagram, har exploderat sedan 1980-talet. Numera hålls årliga konvent i många länder, bland annat Japan, USA och Storbritannien. De allra bästa artisterna, som designar nya modeller, kan försörja sig som origami-konstnärer.

Den här konsten har nu tagit steget från vikande av papper till brobyggande. Ett sådant exempel, som inspirerats av origami, är konstruktion av en temporär bro. Ingenjörer från Hiroshima University i Japan har konstruerat och byggt en 17 meter lång bro som kan vecklas ut. Med origami som förebild. Den är tillverkad av aluminiumlegering och stål. Den är lätt och enkel att transportera. Och håller naturligtvis för bilar att trafikera.

Och tre personer monterar bron på mindre än en timma!!

Vid naturkatastrofer, typ jordbävningar eller översvämningar blir det ödesdigra konsekvenser när broar rasar samman. Broar är per definition en förutsättning för allt samhällsbyggande. Hur skulle man annars komma vidare till nästa område? Utan broar är vi begränsade till vår egen lilla holme.

Därför är det mycket viktigt att snabbt kunna montera temporära, och därefter permanenta broar igen.

Den här konstruktionen, inspirerad av origami, är ett mycket bra hjälpmedel vid naturkatastrofer.

Att utveckla nya brobyggarmetoder – det är bra samhällsbyggande.