Proaktiva handläggare behövs - för en mindre snårig byggprocess

En mindre snårig byggprocess är ett tema, som alltid kommer vara på tapeten. Tror jag. Det är en så komplex fråga att det alltid kommer finnas delar att förbättra. 

handlaggare_1260x630_kronika_2015

 
Men som alltid vid förbättringar ska man satsa på de lägst hängande frukterna först. En sådan lågt hängande frukt är att premiera och lyfta fram de proaktiva handläggare som finns runt om i våra kommuner.

En handläggare kan ofta vara avgörande för om det ska bli ett projekt över huvud taget.

Tyvärr finns det exempel på mindre framsynta handläggare – som stoppar intressanta projekt. Typ studentbostäder.

Att det behövs fler studentlägenheter är ett känt faktum. Sedan lång tid. I de flesta Universitetsstäder. En fastighetsägare i Mellansverige jag känner har en fastighet med två våningar och källare en halvtrappa ned. Med separat ingång. Han planerade för fyra år sedan att bygga om kontoret i källaren till två studentlägenheter. Med alla tänkbara bekvämligheter. Och fönster. När handlingarna lämnades in till byggnadsnämnden möttes han av en vägg. Symboliskt alltså. Handläggaren. Det var absolut stopp. Om han inte installerade hiss. Två hissar förresten. Till en kostnad av cirka 250 000 kronor. Vardera. En halv miljon alltså. Dispens var inte att tänka på.

Då sprack den kalkylen. Alla seriösa näringsidkare analyserar och kalkylerar hur man ska få tillbaka investeringen med avkastning. Innan man beslutar sig för att investera. Får man inte ihop kalkylen blir det ingen investering.

Möjligen finns det någon fyrkantig handläggare som tror att studenter har råd att betala för hissar – som inte används. Eller också är det så att den aktuelle handläggaren hade helstängt huvudlag på sig. Det vill säga han insåg inte vad hans beslut ledde till – utanför hans lilla sfär.

Därför blev det inte några nya studentlägenheter på den aktuella orten i den fastigheten. Då.

Fastighetsägaren hade då pekat på några grannfastigheter som hade gjort motsvarande förändring i sina fastigheter.

– Ja, men de har inte sökt något bygglov. Var svaret från handläggaren!!!???

Det är korrekt att när man byter verksamhet i en fastighet måste man söka bygglov. Och är det tre våningar måste man ha hiss. Men det är också korrekt att man kan söka - och medge dispens.

I dag är det mer debatt om att man ska underlätta, framförallt för studenter. Och deras boende. Men även för fyra år sedan var det möjligt att söka dispens från regelverket. En kollega till fastighetsägaren i en annan kommun stod då inför samma problem. Han fick då besked att om han drog fram el så att det skulle vara möjligt att i framtiden installera en enkel hiss för några tiotusental kronor. Så skulle han få bygglov. Och så blev det.

En mindre snårig byggprocess innebär att alla berörda aktörer måste bidra. Även fyrkantiga handläggare.

Som sagt, en lågt hängande frukt för att uppnå en mindre snårig byggprocess är att identifiera de handläggare som inte vill utveckla byggprocessen. Och få dem inse att de ingår i samhällsbyggandet. Proaktivt.

Proaktiva handläggare – det är bra samhällsbyggnad.