Samhällsbyggare, gamers, studenter, politiker, pedagoger och medborgare – alla var där

I lördags, den 23:e januari, hade ett 50-tal studenter, forskare, samhällsbyggare och engagerade medborgare samlats på Openlab vid KTH i Stockholm. Alla hade kommit dit för att ägna hela dagen åt Svensk Byggtjänsts workshop. 

open_lab_cities_skylines_kronika_2016

Workshopen och uppgiften alla tog sig an var att prova dataspelet Cities: Skylines som ett nytt verktyg för stadsplanering och medborgardialog. Spelet har snabbt blivit en global succé med över två miljoner sålda licenser.

Det har under en tid pratats en hel del om hur gaming, eller spel, kan användas till mer än just gaming. Men det gäller att göra mer än prata. Och det gör Svensk Byggtjänst. Bland annat genom projektet Mina Kvarter, som påbörjades för ett antal år sedan. Det har blivit en succé. Vi har där använt dataspelet Minecraft för att engagera fler medborgare i dialog och stadsutveckling. Det började i ett antal förortsområden i Sverige. Det arbetet väckte stor uppmärksamhet och det ledde bland annat till att i samarbete med FN implementera projektet i flera utvecklingsländer.

Projektet Mina Kvarter utökas nu med ytterligare ett spel: Cities: Skylines. Det kan också användas för medborgardialog och stadsutveckling. På ett annat sätt än Minecraft.

Under den här workshopen användes den nya miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som testområde. Och frågeställningen som stod i centrum under workshopen gällde hur man kan utveckla framåtriktade trafiklösningar i detta område. Ett konkret och bra exempel på en viktig och avgörande fråga i all samhällsbyggnad. Trafiklösningar.

Resultatet blev en rad intressanta idéer både kring hur spelet Cities: Skylines kan användas i stadsutveckling och medborgardialog, och hur framtidens trafik i Norra Djurgårdsstaden skulle kunna utformas på ett hållbart och innovativt sätt.

Under dagen blev det mycket intressanta och inspirerande möten och samtal om stadsplanering. Mellan dataspelspecialister och arkitekter. Mellan företrädare för bostadsrättsföreningar och globala företag. Mellan stadsplanerare och it-innovatörer. Mellan högskolestudenter och pensionärer. Det är sådana dialoger som leder utvecklingen framåt.

Svensk Byggtjänsts medarbetare fick med sig massor av inspiration till projektet Mina Kvarter, där vi använder dataspelen Minecraft och nu Cities: Skylines för medborgardialog och stadsutveckling. Men också till våra andra verksamheter.

Vi inom bygg- och fastighetssektorn behöver lyssna till, samtala med och samverka med många olika kompetenser i hela samhället för att fortsätta gå i riktning mot en hållbar bebyggelse.

Att använda gaming – det utvecklar samhällsbyggandet