Social upphandling, fungerar det? Ja!

I Almedalen vimlade det av olika debatter, seminarier och föreläsningar. Många av dem var relaterade till samhällsbyggnad. God sådan. Det är bra.

olof_andersson_kronika_1260x630

Ett av seminarierna jag lyssnade på var från Malmö, där de berättade som sociala upphandlingar.

Det var Olof Andersson från fastighetsbolaget Trianon. Han är ytterligare en som har förstått att värdet på fastigheten beror på hur de boende är involverade. Trivs de boende så flyttar de inte. Och de är måna om att bostäderna, trappuppgångarna och den omgivande miljön är trevlig. Den här insikten är inte unik eller ny. Det finns flera goda exempel, typ Stena Fastigheter i Fisksätra och Telge Hovsjö.

Olof berättade engagerat om hur det började med att en av de boende i Gånglåtsvägen, en kvinna, kom till honom och klagade på att trappstädningen var dålig i ett område som Trianon förvaltade. Hon nöjde sig inte med att klaga, utan hon hade förslag på hur det skulle kunna bli bättre. Hon kunde städa. Och hon tjatade. Tills slut gav han med sig och anställde henne. För att städa trappuppgångarna. Trianon har sedan anställt fem hyresgäster som fastighetsskötare och lokalvårdare på Vårsången. Det blev mycket lyckat. Och resultatet spred sig i staden.

Kommunalråd från Malmö stod bredvid Olof och intygade, nästan som på ett frälsningsmöte, hur positivt det varit. För Malmö. Samarbetet med det privata bostadsbolaget som vågade göra något annorlunda.

Det har sedan fortsatt. Trianon ska nu bygga 140 nya lägenheter på Lindängen. Samtidigt ordnar de jobb för boende i området.

För att höja statusen på området och det sociala kapitalet. Då blir det attraktivare att bo i området. Det finns intresse bland fastighetsägare på Lindängen att bygga nytt, men de avskräcks av bristande lönsamhet på grund av låga fastighetsvärden i området och den i sammanhanget höga markhyran som Malmö stad kräver.

Att nu Trianon ska bygga de första nya lägenheterna här på nästan 30 år beror på att Malmö stad gett dem bra rabatt på markhyran under de närmaste åren. Motprestationen från Trianon blir att bygga bra lägenheter billigt. En hyreslägenhet på fyra rum kommer att kosta under 10 000 kronor i månaden, enligt Olof Andersson.

Dessutom ska Trianon ordna arbeten till i första hand sina egna hyresgäster, och i andra hand till boende i andra delar av Lindängen. Det rör sig om jobb till 40 personer under fyra år.

Detta är dock inget nytt för Trianon. Sedan ett par år medverkar de i Malmö stads satsning ”Bygga Om-Dialogen”, där socioekonomiskt utsatta miljonprogramsområden ska rustas upp, bland annat genom att arbetslösa i området anställs för att renovera och underhålla hus och gårdar i sitt eget område.

Trianon gör kloka investeringar för att undvika höga hyreshöjningar. Inte några totalrenoveringar, utan fokus nu ligger på hissar, fönster och energieffektivisering, vilket ska reducera energiförbrukningen med 50 procent.

Det låter filantropiskt. Och är affärsmässigt. Samtidigt. När statusen för området höjs, så höjs ju även värdet på alla husen i området.

Det är bra samhällsbyggnad.