Sola i Karlstad – ger tiofaldigad energi

Namnet Sola i Karlstad kommer egentligen från en kvinna som ägde en krog på 1700-talet. Hon hette Eva Lisa Holtz och hon var känd för sitt ”soliga” humör. Därav namnet.

sola_i_karlstad_1260x630

Sedan har staden använt en stiliserad sol, framtagen av den kände barnboksförfattaren Lasse Sandberg, som sitt kännetecken.

Men nu kan Karlstad bli känt för den riktiga solen. Och den energi den kan ge.

Karlstad leder inte på något sätt solligan i Sverige, även om de ligger klart för Göteborg och Växjö. Till exempel.

Och de soltimmarna räcker länge.

Det började med att Löfbergs ville eliminera sin miljö- och klimatpåverkan i en kopp kaffe. Gärna med hjälp av solen som man tidigare haft i sin marknadsföring.

Kontakt togs med Climatewell. De tillsammans med EU och Karlstad kommun har finansierat en 30 miljoners testanläggning. På taket till Löfbergs lokaler finns nu världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för både värme och kyla. Solpanelsanläggningen är 180 m². EU kom med eftersom det inte finns någon liknande anläggning i världen. Projektet har fått namnet Suncool, och medel kommer genom EU:s LIFE+ program.

Tekniken som Climatewell tagit fram och patenterat finns ingen annanstans i världen och till skillnad från vanliga solpaneler så används dessa för att generera både värme och kyla.

Enkelt utryckt kan man säga att det handlar om åtta rör som finns i varje solpanel. Dessa innehåller vatten och salt som genom kemiska processer ger värme och kyla. För att fungera behöver systemet få ny "mat" och det får det genom solen.

För varje kWh som tillförs utvinns 10,6 kWh. Det är dubbelt så mycket som tidigare lösningar. Climatewell tror att det går att optimera systemet så att verkningsgraden blir ännu högre.

Med de nya solpanelerna beräknas man kunna minska energianvändningen med 90 procent och minska utsläppen av koldioxid med ett halvt ton per kvadratmeter och år.

Kyla och värme står för en stor del av energiförbrukningen. Tyvärr finns det fortfarande många anläggningar, där man både värmer upp och kyler – samtidigt.

En annan viktig parameter är att anläggningen installeras på en befintlig fastighet. Vi får aldrig glömma att den stora potentialen i energieffektiviseringar är på det befintliga beståndet.

Detta kan mycket väl bli en lönsam exportprodukt. Med hjälp av Löfbergs.

Export av svensk solenergi – det är bra samhällsbyggnad.