Tänkte inte på det

Det är mycket att tänka på när man utvecklar samhällen – och städer. Ibland kan stadsutvecklingen nästan bli alltför bra. Som vid Hornsberg strand. 

hornsberg_900x450_kronika_2015

Projektet Hornsbergs strand/Kojan är ett bostadsområde som planlades i början på 2000 och ingick i stadsutvecklingsprojekt Nordvästra Kungsholmen. Tidigare kvarteret Kojan omvandlades från industriområde till ett bostadsområde och en strandpark på en utfyllnad i Ulvsundasjön.

I detaljplanen från 2006 beskrivs hur det ska byggas cirka 1200 bostäder i 9 kvarter. Kompletterat med restauranger, butiker och andra lokaler i bottenvåningarna. Dessutom gator och parker. Lindhagensgatan skulle dras som en esplanad ända ner till Ulvsundasjön, en strandpromenad med kajer och flera nya parker. År 2012 var området vara helt färdigt. Och mycket vackert. Jag brukar själv promenera där under vackra kvällar.

Men det är inte någon badplats. I alla fall inte någon offentlig. Och det finns bara en offentlig toalett.

Men när det är varmt och skönt och vattnet ligger inbjudande – då hoppar/dyker man i. Och är det mycket folk – då är det många som badar. Oavsett om badet är offentligt eller inte.

Det skapar naturligtvis problem. Eftersom det inte är ett offentligt bad finns det idag inte ordentliga badstegar, bara de något rangligare räddningsstegarna. Man har inte heller markerat ut bojar mot farleden intill, där både båtar och vattenskotrar kör. Och många av dem kör som galningar. Enligt närpolisen på Kungsholmen.

Det blir för mycket folk på för liten yta. Både på land och i vattnet.

Nedskräpning och bråk har kännetecknat denna plats under vackra sommarkvällar. Den lyckade stadsutvecklingen har skapat en populär plats – alltför populär med många problem. Och tilltagande kriminalitet. Enligt närpolisen.

När det är som värst finns sjöpolisen, ordningspolisen, tunnelbanepolisen, kustbevakningen på plats. Alla har som uppdrag att titta till området.

De vanligaste brotten är narkotikabrott, skadegörelse och misshandel. Men det finns inget isolerat problem. Nedskräpning och att det bara finns en enda offentlig toalett accentuerar problemen för de boende. För att göra sina behov tränger badgäster in sig på restaurangerna eller går in på innegårdarna till de hus som ligger utmed kajen. Då pratar vi om både ettan, tvåan och till och med trean.

Det fanns inte så mycket beskrivet om dessa eventuella problem i detaljplanen från 2006. Det visar på hur komplext samhällsbyggandet är.

Nu gäller det utveckla otryggheten till en trygghet och jobba långsiktigt. Med toaletter. Bland annat.

Ett exempel på socialt hållbart samhällsbyggande.

Att bygga socialt hållbart - det är bra samhällsbyggande.