Teknik utvecklar – och underlättar

Här i Stockholm förbättrades konditionen hos många av invånarna för någon månad sedan. Tror jag. Skälet till min tes är att SL stängde av många av rulltrapporna till T-banan under ett antal veckor efter en olycka. Och många fick gå i trappor som man aldrig gjort tidigare. Med förbättrad kondition som följd.

teknik_utvecklar_900x450_kronika_2015

Illustration: ThyssenKrupp Elevator AG

Personligen ledde det också till att jag upptäckte flera busslinjer. Efter att ha gått två gånger i trapporna vid Östermalmstorg, första och sista gången. Två gånger 90 steg. Det motsvarar ungefär ett tiovåningshus. Jag tycker det är mycket obekvämt att gå i en trappa som inte har rätt förhållande mellan djup och höjd. Därför valde jag bussar där det var möjligt. Rulltrappor – de ska bara fungera.

Tekniken är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Hissar är vi vana vid att de transporterar oss personer och varor vertikalt. Men nu finns det långt gångna planer på att de även ska kunna transportera horisontellt.

Det är den tyska industrigiganten Thyssen-Krupp står bakom den revolutionerande hissen, som hittills bara finns som 3D-modell.

Planen är emellertid att en prototyp av hissen ska testas i ett 240 meter högt torn i den sydvästtyska staden Rottweil i slutet av 2016 och sedan sättas i drift så fort som möjligt.

Hissen saknar helt upphängning i kablar och svävar i stället fritt i schacktet i ett magnetfält, precis som ett magnettåg gör på rälsen.

Eftersom hissen är kabellös kan schakten innehålla flera hisskabiner

Eftersom hissen är kabellös kan schakten innehålla flera hisskabiner, som rör sig i ett kretslopp. Det ökar enligt ThyssenKrupp passagerarkapaciteten med 50 procent och minskar väntetiden till 15–30 sekunder.

Det kommer att dramatiskt förenkla logistiken i höga byggnader. I skolor sjukhus, hotell eller kontor. Till exempel. Dessa hissar kommer till lika stor nytta i alla byggnader – oavsett om brukarna av byggnaden får göra vinst eller inte.

Jag hoppas att ThyssenKrupp, eller kanske någon konkurrent, utvecklar och lanserar bra hissar, både vertikala och horisontell. Och att de får tillbaka sina riskerade investeringar. Jag ser gärna att det svenska konceptet Funiculator som Tyréns ligger bakom gärna tar upp kampen.

Fortsatt teknisk utveckling – det är bra samhällsbyggnad.