TOR – kan ha flera innebörder

Det kan vara förkortningen för Tur och Retur. Det kan vara ett förnamn. Och det kan vara förkortningen för Tysta Offentliga Rum.

tor_1260x630_kronika_2015

 
I början av juni besökte jag Johanneberg Science Park i Göteborg. Det är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Där träffade jag bland annat Maria Ådahl, hon är ansvarig för deras Urban Development.

Ett av de intressanta projekt hon presenterade förkortas TOR, Tysta Offentliga Rum.

Bakgrunden är att cirka 40 procent av befolkningen i Europa utsätts för skadliga bullernivåer. I en hållbar och attraktiv stad är farlig ljudpåverkan en stor samhällsutmaning.

I detta projekt skapas lugna oaser mitt i staden. Med avancerad teknik dämpas störande ljud från exempelvis intilliggande trafikleder och får miljön att upplevas harmonisk. Ljud kan också tillföras eller förändras för att skapa behagliga platser.

Cirka 20 miljoner kronor satsas i projektet varav hälften kommer från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

En sak som gläder mig med projektet är att det finns ett uttalat mål att skapa affärslösningar och tekniska prototyper som ska kunna användas på en global marknad. Företaget IMCG leder den satsningen.

Mer byggrelaterad export bidrar till vår välfärd.

Harmoniska platser mitt i stadsbruset är målet. London och Göteborg är testarenor. Bakom projektet står ett brett samarbete mellan akademi, samhälle och näringsliv.

Londons stad, som är en av aktörerna, har en gedigen erfarenhet av att arbeta med gröna miljöer. I stadskärnan finns små ”Pocket Parks” och världsberömda parker som Hyde Park och S:t James Park. I projektet testas prototyper på publika platser i Göteborg och London. Konceptet som projektet tar fram inom ”Controllable Urban Soundscape” går att anpassa till olika typer av offentliga miljöer där ljudbilden behöver förändras. Allt från centrumtorg och stadsparker till skolgårdar och hållplatser.

Projektet påbörjades för cirka ett år sedan och i maj i år monterades den första demonstratorn. Jag vill kalla den en modifierad hållplats. Men mer tekniktung. I varje hörn fanns det en form av högtalare från marken till taket och när jag ställde sig intill ett sådant hörn och lyssnade fick jag vibbar från min studietid på Chalmers. Där fanns då ett akustiklaboratorium som var ”helt ljudlöst”. Jag upplevde samma känsla i den här modifierade hållplatsen. Jag hörde tystnad. Om man nu kan göra det. Men känslan var densamma som under 70-talets studier i akustik.

Professorn och ett mycket känt namn inom akustik i Sverige heter Tor Kihlman. Han ledde all akustikundervisning på Chalmers. Och det skedde tiotalet meter från den nyligen invigda första prototypen på Tysta Offentliga Rum, TOR. Jag vet inte om det är en tillfällighet. Men jag gjorde i alla fall den kopplingen.

Busshållplatsen utgör även den andra ändhållplatsen för den nya elbussen som utvecklas inom Electricity-samarbetet. Den går mellan Chalmers och Lindholmen. Tur och Retur. Det är ett annat mycket intressant projekt som nyligen påbörjats.

Att utveckla nya tekniska lösningar i den tilltagande urbaniseringen – det är bra samhällsbyggnad.