USA är ofta först

Titta bara på Hollywood och filmerna som produceras där. De är ofta tidiga – och rätt ute, när det gäller ny teknik och nya lösningar.

transporter_i_usa_04_1260x630_kronika

 
Transporter i framtiden är en fråga vi alla kommer vara en del av. Därför kan det vara intressant att se hur man i USA angriper den frågan. Det finns ett projekt som tittar på hur USA:s transportsystem kan se ut 2045. Projektet heter Beyond Traffic: US DOT's 30 Year Framework for the Future.

Bakgrunden är att infrastrukturen som finns i USA är byggd av tidigare generationer för tidigare generationer.

Men nu ändras demografin och tekniken. USA måste därför bygga ny infrastruktur för en ny tid. Man kan säga mycket om USA. Och ett kännetecken är att om de bestämmer sig för att åstadkomma något – så genomförs det. Det kommer vara nyttigt att följa hur de angriper denna gigantiska utmaning.

De stora trenderna enligt rapporten är:

Personresor i USA

 • 70 miljoner mer människor i USA 2045.
 • Megaregionerna kommer ha 75 % av befolkningen.
 • Den infrastrukturen som finns i megaregionerna kommer inte räcka.
 • Det är mycket möjligt att Millennials (födda 1980-2000) kommer fortsätta att åka mindre bil och åka mer med kollektivtrafik.
 • Det kommer finnas dubbelt så många äldre 2045 som det finns nu.

Godstransporter

 • 45 % mer godstransporter i USA 2045.
 • Online shopping ökar behovet av hemleverans som kommer minska många hushållstransporter.  
 • Mycket troligt att det kommer bli mycket trängsel i flygplanstrafiken i USA.
 • Mycket mer export och import. Det kommer öka trycket på hamnar i USA.

Hur kan USA förflytta sig bättre

 • Teknikförändringarna och innovationer som sker nu kan förändra fordonen, infrastrukturen, logistik mycket.
 • Mycket bättre resedata kommer möjliggöra mycket bättre tjänster.
 • Automatisering och robottekniken kommer förändra transportsystemet.

Anpassa transportsystemet

 • USA måste förbättra sitt transportsystem för att kunna hantera växthuseffekten. Hamnar, vägar och broar måste anpassas.

Hur få fram pengar

 • Intäkterna räcker inte till för utgifterna för USA:s transportsystem.
 • 45 % av USA:s befolkning har inte tillgång till kollektivtrafik.
 • 65 % av USA:s vägar har sämre än bra kvalité.
 • 25 % av USA:s broar måste repareras.
 • Finansiering via bränsleskatt räcker inte.

Det är många problem som behöver lösas innan allt detta är på plats. Jag tror att det finns mycket att lära i hur man angriper dessa problem och utmaningar.

Problemlösning – det är en viktig del av samhällsbyggandet.