Vatten, vatten, vatten

Vatten är ett av de fyra elementen som man under medeltiden antog utgöra all materia. De övriga var jord, luft och eld. Man ska därför ha respekt för vatten.

Respekten för vattnet tilltar i takt med att vi blir fler och fler här på jorden. Som behöver vattnet.

Många krig har startats på grund av vatten. Och riken som erövrats. Ett känt exempel är Petra i Jordanien som romarna intog efter att de stängt av vattentillförseln. Jag har själv promenerat in till Petra och sett hur utsatt och känslig vattentillförseln var. Människan klarar sig inte många dagar utan vatten. Några dagar. Typ.

Respekten för vatten, och kanske insikten om klimatförändringarna, har också inneburit nya ingenjörsmässiga utmaningar runt om på jorden.

Hamburg: Den nya stadsdelen HafenCity ska inte skymmas av höga vallar. Därför byggs hus, vägar och broar minst sju och en halv meter ovanför den normala vattennivån.

Sankt Petersburg: Staden har drabbats av mer än 30 stormfloder under åren. Därför beslöt man att bygga slussportar som klarar fem meters höjd. Det blev klart 2011.

New York: Här tog man fram ett batteri av åtgärder. Det är klokt. Naturen tämjer man inte med endast en åtgärd.

  • Högre kajer och stensättningar
  • Stormflodsbarriärer i hamnen
  • Bättre vallar
  • Nya vågbrytare
  • Högre och bredare strand
  • Stora pråmar som delar stormfloderna
  • Fler våtområden
  • Effektivare dränering

Rotterdam: Det låglänta Holland har länge insett problem med vattennivåer. Man har därför byggt 16000 kilometer vallar. De skyddar dock bara för 50 centimeters höjning. Därför finns planer på att bygga en ny och högre barriär. 2080.

London: Här har man byggt Thames-barriären som består av tio ihåliga portar som kan föras uppåt och klarar av stormfloder upp till sex meters höjd. Den här barriären har använts över 150 gånger sedan 1982. Senast i början av 2014.

New Orleans: Efter orkanen Katrina beslöt man sig för att bygga en stor damm som skydd. Den kom till nytta första gången 2012 när orkanen Isaac höjde vattenståndet med fyra meter.

Venedig: Staden sjunker och vattnet stiger. Ingen bra kombination. 2003 började man därför bygga gigantiska portar som ligger på botten. MOSE-projektet kallas det. När varningar om förhöjda vattennivåer kommer, pumpas luft in i portarna och de lyfts upp som skydd.

Tokyo: I samband med att vi hårdgör ytor begränsas avrinningen till de avloppssystem som finns. Personligen har jag erfarenhet av att bygga en marinbas i Colombia. Där regnade det 12 meter = 12000 millimeter. Varje år. Men naturen tog hand om allt vatten i diken och raviner med mera. I Tokyo har det gått så långt med alla hårdgjorda ytor att man i stadsdelen Kasukabe byggt gigantiska underjordiska reservoarer. De tar hand om allt vatten. Denna anläggning har blivit ett populärt turistmål. Och kan studeras. Läs artikeln Översvämning: Tokyo trollar bort vattnet här. Illustrerad Vetenskap är en bra informationskälla.

Maldiverna: Här är vattenhöjningen en realitet. Därför har man byggt konstgjorda flytande öar som är förankrade i havsbotten med kablar eller teleskoprör. För att inte flyta bort.

Trots detta, finns det fortfarande de som hävdar att klimatförändringarna inte existerar. Eller bry sig om.

Utveckling av samhället i harmoni med naturen – det är bra samhällsbyggnad.