Where have all the good times gone?

Det var bättre förr – skulle man grovt kunna översätta rubriken med. Personligen tycker jag inte det. Men det finns härliga exempel på att det kanske var enklare förr.

vinst_1260x630_kronika

   
Nedanstående A4-papper kom fram när vi slängde en massa dokument i samband med vår flytt på Svensk Byggtjänst.

VinstDet är en sammanställning av företagets vinst och förlust under tio år. Under brinnande världskrig, sex år efter starten av företaget. Då var det inte så viktigt med uppgifter om omsättning, likviditet eller soliditet. Bara vinst och förlust. Kan det bli enklare?

Det kanske inte var bättre – men det var enklare.

Jag har en bekant som arbetade på Riksbanken i början av 70-talet. Där fick de varje morgon gå in till chefen och artigt hälsa och berätta att de anlänt till arbetsplatsen och därefter sätta sig vid sin fasta arbetsplats och jobba, jobba, jobba. När den gamle kungen, Gustav VI Adolf, avled 1973 var de tvungna att går sorgklädda till arbetet under tre veckor. På Riksbanken.

Allt var inte bättre förr.

Det har hänt en hel del med arbete på kontor sedan 70-talet. Aktivitetsbaserade arbetsplatser var inte uppfunnet då. Men det är det nu. Det har forskats och utretts. Och testats. Många företag har valt den formen i dag.

Även vi på Svensk Byggtjänst har anammat det sättet att arbeta. Vi flyttade i slutet av förra året till nya och mindre lokaler. Med syftet att skapa en arbetsplats och miljö som stödjer och underlättar samarbete och kreativitet. Och så ökade vi antalet enskilda rum jämfört med tidigare tumregel på cirka 10 procent till cirka 25 procent. Vi kanske har skapat en ny tumregel. Med antalet enskilda rum.

Det har blivit lyckat.

Det finns flera förklaringar till den lyckade resultat, men den viktigaste är att hela ledningen har tagit detta på största allvar och tillsatt de resurser som krävts. Flyttgeneralen kom från ledningsgruppen. Bland annat. Och ingen har något undantag med eget rum. Inte ens VD. Och vi har involverat alla medarbetare i processen.

Ett misstag många företag gör är att negligera omfattningen av att slänga. Både fysiskt och mentalt. Det tar tid att skiljas från gamla minnen. Och det måste få ta tid. Om man ska få fart på ett mer digitalt arbetssätt.

Det var under vår slängning som ovanstående A4-papper fångades upp av en av våra kreativa medarbetare.

Den engelska popgruppen Kinks spelade in en låt med den rubricerade titeln i mitten på 60-talet. Den blev så populär att flera kända artister gjorde covers på den senare. David Bowie och Van Halen är två av dessa artister.

Allt var inte bättre förr. Men ofta var det enklare.