Kurs AMA Anläggning januari 2018

Vi erbjuder en heldagskurs för dig som är verksam som projektör inom anläggning.

Innehåll
Tekniska beskrivningar och mängdförteckningar baserade på AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17. Men för att du ska få en full förståelse hur förfrågningsunderlaget ska utformas behöver du kunskaper om fler verk och dokument. Samtliga dessa kommer att gås igenom under denna fullmatade kursdag (i kursen ingår inte praktiska övningar eller genomgång av AMA Beskrivningsverktyg).

Kostnad
5 900 kr per person (inklusive lunch och fika). Boken Mer Anläggning - Frågor och svar och en kursdokumentation ingår också i priset.

Plats
Svensk Byggtjänsts huvudkontor.
Odengatan 65, Stockholm

Läs mer och anmälan