Block by Block

Block by Block är ett samarbete mellan UN-Habitat, som är FN:s organ för städer, spelutvecklarna Mojang och Svensk Byggtjänst. Projektet ska stödja FN:s nätverk för hållbar stadsutveckling i arbetet med att rusta upp 300 offentliga platser runt om i världen fram till 2016.

block-by-block-haiti

Utveckling i växande städer

Block by Block är en internationell förlängning av Mina Kvarter-konceptet. Med Block by Block används Minecraft som verktyg för att utveckla positiva och trygga sociala ytor i samverkan med människor och myndigheter på plats. Målet är att framförallt ungdomar, som globalt sett utgör en allt större del av befolkningen, ska var med och delta i utvecklingen av världens växande städer. Minecraft gör det enkelt att visualisera idéer och i projekten får de unga inflytande och möjlighet att påverka hur deras närområde kan utvecklas.

Projekt över hela världen

Fram till och med år 2016 planerar UN-Habitat att genomföra runt 300 projekt för att påverka utvecklingen av offentliga platser runt om i världen. Trygga offentliga miljöer är en grundläggande förutsättning för välfungerande och hållbara städer. Hittills har projekt genomförts i bland annat Kenya, Nigeria, Indien, Nepal, Haiti, Mexico, Colombia med flera.

Svensk Byggtjänst är kunskapspartner i Block by Block och främst vår Minecraft-konsult David Bergström medverkar på plats i olika projekt. Han har till exempel arbetet med projekt i Nigeria och Haiti.

Läs mer om Davids arbete i Nigeria under David i Nigeria på denna webbplats!

Mer information finns också på www.blockbyblock.org