Fisksätra i Nacka

I Fisksätra i Nacka utanför Stockholm finns ett av de Mina Kvarter-projekt som kommit längst. Kommunens förslag till detaljplaneprogram presenterades i Minecraft på ett samråd. Modellen har vuxit fram med hjälp av Svensk Byggtjänsts koncept Mina Kvarter.

I Nacka var ett ambitiöst arbete igång sedan några år när Mina Kvarter
 kom in i bilden 2011. Här fanns ett stort engagemang hos såväl kommun som fastighetsägaren Stena som hos medborgarna själva. Det skapade förutsättningarna för att ta medborgardialogen ännu ett steg vidare.

En ungdomsgrupp formerades med hjälp av Fisksätra ungdomsråd. Deras första uppdrag blev att konkretisera kommunens befintliga vision och de synpunkter som redan kommit fram i en medborgarenkät. Ungdomarna fick bryta ner detta material till konkreta förändringsförslag.
Svensk Byggtjänsts konsulter hade inför workshopen skapat en Minecraftmodell av Fisksätra. Denna digitala modell blev utgångspunkten för nästa steg i arbetet: Att bygga in de ändringsförslag som ungdomsgruppen arbetat fram. Avslutningsvis fick ungdomarna visa och berätta om sina Minecraftbyggen för beslutsfattare i Nacka kommun och hos Stena Fastigheter.

De färdiga förslagen visades sedan på Nacka kommuns hemsida och på Facebook. Här fick andra medborgare möjlighet att ge feedback.
Ungdomarnas material blev därefter en viktig del i samrådsutställningen som föregick kommunens slutliga utformning av detaljplaneprogrammet.

– Min förhoppning och tro är att samrådsprocessen ska bli effektivare tack vare att detta omsorgsfulla grundarbete är gjort. Jag tror på färre överklaganden och självklart att resultatet blir bättre och att de boende blir nöjda, säger Ann-Christin Rudström, ansvarig planarkitekt på Nacka kommun.