Hovsjö i Södertälje

För sex år sedan präglades Hovsjö i Södertälje av hög kriminalitet, förslumning och tomma lägenheter. Idag är området välskött, här bor engagerade och stolta invånare och i hyreshusen finns inga vakanser. Bostadsbolaget Telge Hovsjö har på ett målmedvetet sätt involverat de boende i denna förvandlingsprocess.

Nu är Hovsjö berett att växa med nya bostadskvarter, med sikte på att ännu fler ska vilja bo kvar och trivas ännu bättre. I ett Mina Kvarterprojekt har ungdomar i området arbetat fram förslag för det nya bostadsområde som nu planeras.

– För att få värdefull input genomförde vi ett Mina Kvarterprojekt redan innan planarbetet hade påbörjats. Med workshops och Minecraft som stöd ville vi få med de ungas idéer från allra första skedet i byggprocessen, säger Patrik Derk, vd på Telge Hovsjö.

Projektet engagerade ett tiotal barn i åldrarna 11–13 år som jobbade gruppvis med olika delområden. Barnens förslag berör såväl aktivitetsplatser såsom skatepark, bassänger, isbana och nya lekplatser, men också service i form av en galleria samt nya hustyper och grillplatser på gårdarna. Idéerna kommer att ingå i planprogrammet för det nya bostadsområdet, som illustrationer över hur området kan komma att se ut.

Några av ungdomarnas framtagna förslag ser Patrik Derk som extra angelägna och menar att vissa idéer skulle kunna sjösättas redan inom en snar framtid i befintlig bebyggelse, exempelvis ett förslag om grillplatser på gårdarna. Behovet av att utveckla lekplatserna är också aktuellt.

När planeringen av det nya bostadsområdet i Hovsjö kommit längre i processen räknar den ansvarige planarkitekten Martin Mansell (Södertälje kommun) med en fortsatt dialog med de ungdomar som var med i projektet.