Så här gör du

Syftet med Mina Kvarter är att skapa struktur och verktyg för att kunna genomföra en boendedialog. Vi vänder oss främst till kommuner, byggherrar och fastighetsbolag.

sa_gor_du_1260x630

I en första fas fokuserade Mina Kvarter på miljonprogramsområden och ungdomar. Nu har vi breddat konceptet och arbetar även med projekt som gäller utformning av nya stadsdelar, infrastruktursatsningar, nya översikts- och detaljplaner etc. Och vi involverar inte enbart ungdomar utan alla kategorier av medborgare beroende på projektens inriktning.

Medborgarnas – och inte minst ungdomarnas - tankar och idéer är en viktig resurs i utformandet av stadsplanering, byggprojekt, byggprocesser och byggplaner. De ökar förutsättningen att nå hållbara resultat.

Tre ledord för att uppnå en bra lösning

För att ett Mina Kvarter-projekt ska resultera i en genomförbar lösning är det klokt att arbeta utifrån tre ledord:

Behovsorienterat: Uppdraget syftar till att ge perspektiv på ett verkligt behov i er verksamhet. Vad bör vi fokusera på? Vilka är våra utmaningar och möjligheter? Använd gärna resultat från undersökningar eller enkäter som underlag.

Avgränsat: Undvik att försöka få med ”lite av allt”. Ta avstamp i ett tydligt och konkret fokusområde och utforma uppdraget utifrån en frågeställning.

Motiverande: När ni identifierat era behov och definierat ett fokusområde – satsa på att formulera ett uppdrag som känns spännande och intressant, både för er och för deltagarna.

Vilka ska medverka? – Uppdragsbeskrivning och implementeringsplan

Det är bra att redan nu fundera över vilka som ska involveras i processen genom att formulera en uppdragsbeskrivning och en implementeringsplan.

Uppdragsbeskrivningen ska bestå av en formulering av själva uppdraget, uppgifter om beställare samt en kort bakgrund till problematiken och eventuella nyckelfrågor kopplade till uppdraget.

Implementeringsplanen ska förtydliga vad som kommer att hända med det färdiga resultatet, och vad som förväntas av er som projektägare och av deltagarna efter att workshopen är genomförd.

Konkret förlag och kostnadsberäkning

Uppdragsbeskrivning och implementeringsplan blir underlag för samtal mellan er och Svensk Byggtjänst om hur ett konkret Mina Kvarter för just era behov kan utformas och vilka kostnader det innebär.

För mer information om Mina Kvarter, kontakta Erik Kalmaru, 08-457 10 27, erik.kalmaru@byggtjanst.se