PressrumFREDAG 12 juni 2020
Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Coronakrisens möjligheter att driva samhällsbyggnadssektorn mot en snabbare digitalisering, var huvudtemat på Nordic ConTech Talks första webinarie, som anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med...


FREDAG 12 juni 2020
BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. Boken BYGG IKAPP redogör för regler och ger lösningar så att kraven kan uppfyllas.Fö...TORSDAG 4 juni 2020
Nyfiken på partnering?

Vill du få grundläggande kunskaper om samverkansformen partnering? När är den lämplig och när är den mindre lämplig? Vilka är egentligen ersättningsreglerna? Det och mycket mer får du ta del av den 9 juni på Svensk Byggtjänsts kostnadsfria webbi...


TORSDAG 4 juni 2020
Ny handbok om tillämpningen av Plan- och bygglagen – PBL

PBL är en komplex lag som genomgått ett flertal, mer eller mindre genomgripande, ändringar sedan införandet 1987. Vid tillämpningen ska många olika intressen vägas mot varandra vilket gör det många gånger svårt att förstå vad som gäller och på vilka gru...MÅNDAG 11 maj 2020
Ny bok om entreprenadformen Partnering

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ök...MÅNDAG 27 april 2020
Nu lanseras AMA Anläggning 20 – ovanligt många kodändringar

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är nya AMA Anläggning 20 här. Ett ovanligt stort antal ändringar i BSAB-tabellen hör till nyheterna.AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivn...


MÅNDAG 27 april 2020
Byggkonstruktioner ska klara extrema händelser – ny handbok

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmå...TISDAG 17 mars 2020
Viktiga principer för att rita detaljer – ny handbok

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat.Boken Rita detaljer – En handbok för arkitekter och byggnadsingenjörer i system- och...FREDAG 6 mars 2020
Rätt kalkylerat – rätt kostnad med Byggmästarnas kostnadskalkylator

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2020” innehåller priser på material och arbetsutförande. ”BK 2020” är ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om kostnadsdata.I boken fin...MÅNDAG 17 februari 2020
Minimikrav på luftväxling – numera ofta ett funktionskrav

Idag gäller det för byggherren, projektören, förvaltaren, entreprenören, tillsynsmyndigheten, funktionskontrollanten med flera, att veta hur många liter per sekund och person som uppfyller ett funktionskrav i en föreskrift för en viss typ av verksamhet ...TISDAG 28 januari 2020
Arbetarskyddsregler för byggsektorn - årets utgåva

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.Texterna är exakt återgivna med änd...


MÅNDAG 27 januari 2020
​Radon i befintliga byggnader – ny utgåva

Den nya utgåvan av Radonboken – Befintliga byggnader är en uppdatering av den bok som gavs ut 2014. Europeiska unionens ministerråd har beslutat om nya säkerhetsnormer för skydd mot joniserande strålning (rådets direktiv 2013/59/Euratom). Dessa bestämme...FREDAG 24 januari 2020
Vinnare av Årets Bok 2019: Att vara byggherre

Av de fyra nominerade böckerna, utgivna av Svensk Byggtjänst under 2019, utsåg juryn ”Att vara byggherre" skriven av Nina Ryd och Sven Fristedt.Boken beskriver byggherrens situation som den aktör som initierar, leder och driver byggnadsprojekt mo...


TORSDAG 16 januari 2020
Nordic ConTech Talks: Bygga hus digitalt – på riktigt

PressinbjudanVill du veta hur ledande byggföretag världen över bygger digitalt? Då ska du vara på plats vid Nordic ConTech Talks den 21 januari på Drottninggatan 81 i Stockholm. Där får du möjlighet att träffa representan...ONSDAG 11 december 2019
Nordic ConTech Talks: Bygga hus digitalt – på riktigt

Pressinbjudan Vill du veta hur ledande byggföretag världen över bygger digitalt? Då ska du vara på plats vid Nordic ConTech Talks den 21 januari på Drottninggatan 81 i Stockholm. Där får du möjlighet att träffa...

MÅNDAG 18 november 2019
Hur ska plan- och bygglagstiftningen tillämpas?

Reglerna i PBL för planering och byggande är omfattande och många gånger svårgenomträngliga.I denna skrift har vi samlat några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Urvalet har skett i samråd me...


FREDAG 15 november 2019
Förebygg radonproblem i nya byggnader – ny bok

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och i nyproduktion är det viktigt att förebygga att förhöjda radonhalter uppstår genom utformning av konstruktion och kontroll av byggmaterial. Radonboken – Nya byggnader beskriver utförligt hur man v...MÅNDAG 11 november 2019
Att vara byggherre – så mycket mer än byggande

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla dess aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls, därför handlar byggherrerollen om så mycket ...


FREDAG 8 november 2019
Nominerade till Årets Bok 2019 hos Svensk Byggtjänst

Fyra böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok". Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn.- Vi är oerhört stolta över våra nominerade och ser fram emot utmärkelsen Årets Bok 2019, säger Helen S...


TORSDAG 7 november 2019
Ny bok: Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem” ersätter den injusteringsskrift som togs fram inom Nordiska ventilationsgruppen 1981 och som sedan dess har varit ett viktigt referensdokument till AMA när det gäller beställarens krav på injustering o...
ONSDAG 16 oktober 2019
Nytt avsnitt av Snåret: En bransch - ett språk

Hur ska byggbranschen kunna enas om ETT digitalt språk? I det senaste avsnittet av podcasten Snåret presenteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitaliseringen. Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare....


TORSDAG 10 oktober 2019
Triss i årets Isabellestipendium

Tre vinnare utsågs idag till 2019 års Isabellestipendiater. Till skillnad från tidigare år valde juryn att dela ut pris till inte bara en, utan tre representanter inom byggbranschen. Vinnarna blev HR-strategen Sonja Larsson, snickaren Stephanie ...


FREDAG 4 oktober 2019
Allmänna bestämmelser som reglerar konsumententreprenader

För många privatpersoner är uppförande av ett småhus eller en omfattande köks- eller badrumsrenovering en av de största affärer man gör i sitt liv. Till skillnad från de kommersiella entreprenaderna, som inte är lagreglerade men som har ett väl i...


ONSDAG 18 september 2019
Nytt avsnitt av Snåret – låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

I senaste avsnittet av podcasten Snåret möter vi Jan-Olof Edgar produktchef för AMA på Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM. I avsnittet reder han ut hur funktionskrav i upphandlingar kan bli ett verktyg för att hålla branschens kostnader i sch...
MÅNDAG 1 juli 2019
Stora byggminglet med trendspaning – en kickstart på Almedalsveckan

Byggsektorn inledde politikerveckan i Almedalen med sitt traditionsenliga mingel i Svenskt Näringslivs trädgård. Svensk Byggtjänst stod värd för evenemanget som lockade besökare från hela branschen. En namnkunnig panel ledd av Özz Nujen gav sina...


MÅNDAG 24 juni 2019
Digitalisering i fokus för Svensk Byggtjänst i Almedalen

Svensk Byggtjänst tar med innovationsinitiativet Nordic ConTech i Almedalen. I samarbete med ett flertal branschaktörer bjuder Svensk Byggtjänst in till ett seminarieprogram som belyser möjligheter och utmaningar när byggsektorn gör sig beredd a...


ONSDAG 19 juni 2019
Snåret – samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

När samverkansprojekt drar ut på tiden skyller man ofta på samhällsbyggnadsbranschens komplexitet. Problemet är mångbottnat, men det finns några saker som enskilda ledare kan göra för att påverka samverkansprocessen i en effekti...ONSDAG 12 juni 2019
Puckelboll – den orättvisa spelplanen

Puckelboll är en lekfull kommentar till frågan om mänskliga rättigheter och de varierande förutsättningar som råder i samhället. Puckelboll är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll, där planen mer liknar livets spelpl...


TORSDAG 9 maj 2019
Nytt klassifikationssystem för all byggd miljö

Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år. Klassifikationssystemet CoClass bidrar till att minska kostnaderna genom att erbjuda ett gemensamt och digitalt språk, baserat på ...TISDAG 9 april 2019
Ingela Lindh ny styrelseordförande i Svensk Byggtjänst

Tunga branschprofilen Ingela Lindh utsågs den 9 april till ny styrelseordförande i Svensk Byggtjänst. Dessutom stärks styrelsen med två nya namn med fokus på digitalisering och teknik: Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna och Per-Olof Nil...


ONSDAG 27 mars 2019
Svensk innovation för fuktmätning fick Nordbyggs guldmedalj 2019

InviSense – en svensk innovation utvecklad ur forskning vid Linköpings Universitet. Det blev vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2019. Produkten, som på kort tid sålts i över 100 000 exemplar, består av tunna passiva sensorer som kontrollerar fukti...


ONSDAG 27 mars 2019
​Biomedicum blev Årets bygge 2019

Ett av Europas nyaste och största forskningslaboratorier, Biomedicum i Solna, vann på tisdagskvällen den prestigefyllda utmärkelsen Årets bygge.Byggbranschens egen gala Årets bygge gick av stapeln 26 mars på Cirkus i Stockholm. B...


MÅNDAG 25 mars 2019
Byggmästarnas kostnadskalkylator – snabb kalkylering i fickformat

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2019”, är avsedd som ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om kostnadsdata. ”BK 2019” innehåller 15 avsnitt varav 10 huvudsakligen består av f...


TISDAG 19 mars 2019
Att projektleda infrastrukturprojekt – ny handbok

Infrastrukturprojekt är unika och ofta komplexa att genomföra. De behöver därför drivas på olika sätt och med olika fokus även om det finns gemensamma nämnare i projekteringssätt och produktionsmetoder.Infrastrukturguiden – handbok i proj...MÅNDAG 11 mars 2019
Håll koll på entreprenadjuridiken med ny bok från Svensk Byggtjänst

”300 frågor och svar om entreprenadjuridik” är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.Under åren 2007–2018 har ent...TISDAG 5 februari 2019
Satsa på hållbar stadsutveckling - ny bok

Den nya boken Hållbart såklart! ger en teoretisk bakgrund till vad hållbar stadsdelsutveckling är. Metoder och konkreta exempel på hållbarhetssatsningar gjorda av olika fastighetsägare runtom i Sverige beskrivs och frågan om hur hållbar stadsdelstutveck...


TISDAG 29 januari 2019
Den vackra stadsmiljön – boken Bygg det folk gillar

Bygg det folk gillar är en självhjälpsbok för överutbildade arkitekter. Syftet är att visa att man kan bygga städer och hus som människor utan arkitektutbildning uppskattar.Genom att besvara 186 frågor kan läsaren testa sig själv – är du en moder...


TISDAG 22 januari 2019
​Bostadsbestämmelser 2019 – Handbok med lösningsförslag

Handboken Bostadsbestämmelser fyller en viktig funktion eftersom myndigheternas föreskrifter inte innehåller förslag på lösningar. Handboken Bostadsbestämmelser ser till att praktisk kunskap inte går förlorad.2019 års utgåva innehåller de ändring...


TISDAG 15 januari 2019
Ny utgåva av Motiv MER

MOTIV MER fortsätter att vara till hjälp för såväl beställare som konsulter och entreprenörer med syftet att skapa entydiga förfrågningsunderlag till nytta för alla parter. Nu släpps Motiv MER, utgåva 2!<...


MÅNDAG 14 januari 2019
Arbetarskyddsregler för byggsektorn – Årets utgåva

Arbetarskyddsregler för byggsektorn utkommer varje år. Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll....ONSDAG 5 december 2018
Vinnare av Årets Bok 2018: Beteendebaserad säkerhet

Av de sex nominerade böckerna, utgivna av Svensk Byggtjänst under 2018, utsåg juryn ”Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen" skriven av Erik Matton och Fredrik Rosengren.Boken handlar om at...


TISDAG 4 december 2018
Så byggdes staden – ny utgåva

Stadens framväxt genom seklerna har sin grund i samhällsutvecklingen. Sverige har utvecklats från renodlat bondeland till utpräglat industrisamhälle och sedan tjänstesamhälle på några hundra år.De människor som under denna urbanisering flyttat in...


MÅNDAG 26 november 2018
Nominerade till Årets Bok 2018 hos Svensk Byggtjänst

Sex böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok". Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn-Svensk Byggtjänst ger ut ca 25 titlar per år, både h...


MÅNDAG 19 november 2018
Nordic ConTech Talk – finansbranschens råd till byggvärlden

Nordic ConTechs branschmöte om framtidens digitaliserade byggbransch bjöd på konkreta förslag kring hur branschen ska kunna bli mer produktiv – och finansvärldens erfarenheter blev en stor inspirationskälla.Finanssektorns digital...

ONSDAG 24 oktober 2018
​Innovationer och ny teknik i framtidens byggbransch

Hur kan digital teknik och smart teknik förenkla framtidens byggande? En del av svaret ges i samband med Nordic ConTech Talk den 13 november då en rad innovationsföretag möter den etablerade byggbranschen. Arrangörerna bakom evenemanget vill ins...


ONSDAG 17 oktober 2018
Framgångsrika strategier för beställaren – ny bok

Beställaren är den viktigaste aktören i bygg- och förvaltningsverksamheter. Årligen upphandlas tjänster inom bygg- och förvaltningssektorn för flera hundra miljarder.Flera statliga utredningar har pekat på bristen på kompetenta beställare av bygg...


TORSDAG 11 oktober 2018
Hon är årets Isabellestipendiat

Idag utsågs plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson till vinnare av Isabellestipendiet på Hem, Villa och Bostadsrättsmässan i Stockholm. Tillsammans med Rättviseförmedlingen och aktörer från näringslivet delas stipendiet ut till en framstående ...MÅNDAG 8 oktober 2018
Ny bok om rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet, Prisavdragsfallet, Porslinsblandaren med flera. Men vad handlade rättsfallen...


TISDAG 2 oktober 2018
Byggsektorns gällande författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.Te...


ONSDAG 19 september 2018
Hållbar arkitektur i kallt klimat – ny bok

Det finns hus som håller längre och åldras vackrare än andra. Vissa hus klarar sig bättre när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska egenskaper sätts på prov.Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till K...


FREDAG 7 september 2018
Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter

Arkitektyrket är på flera sätt ett komplext yrke som bygger på kunskap inom många olika områden. Arkitekter förväntas kunna ”lite om mycket”. Dagligen behöver arkitekten förhålla sig till ett flertal lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd so...


TORSDAG 6 september 2018
Ny bok! Så lyckas du som projektledare vid fastighetsutveckling

Nu lanseras boken ”Projektledning vid fastighetsutveckling” där du får svar på hur man lyckas som projektledare i ett fastighetsutvecklingsprojekt. Henrik Larsson som arbetat med projektledning i bygg- och fastighetsbranschen i mer än 20 år resonerar ut...
TISDAG 21 augusti 2018
Byggsektorns standardkontrakt samlade i ny utgåva - flera uppdateringar

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen är av branschen gemensamt framförhandlade avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser med tillhörande kontraktsformulär. Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (...


MÅNDAG 13 augusti 2018
Säkra beteenden i byggsektorn minskar olyckor – ny bok

Byggsektorn är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång inträffar. Mellan 2007 och 2016 inträffade totalt 103 stycken dödsolyckor inom byggverksamhet, och då är inte utstationerad arbetskraft medräknad i statistiken.Att skapa rät...TISDAG 3 juli 2018
Boverket förlänger uppdraget för hållbart byggande

Nu står det klart att Informationscentrum för hållbart byggande får ett förlängt uppdrag från Boverket. Sedan starten i januari i år har en bred och stabil grund lagts för ett samla och sprida kvalitetssäkrad hållbarhetsinformation i byggbranschen. Det ...


MÅNDAG 28 maj 2018
Juridiskt ansvar för tekniska konsulter – ny bok

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med många andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information. En redogörelse för tekniska konsulters ansvar kräver därför en jämförel...


ONSDAG 23 maj 2018
Arbetsmiljökrav i upphandlingen

I Sverige saknas, utanför frikonkurrensområdet LOU, LUFS upphandlingsbestämmelser i lag, föreskrift med mera avseende arbetsmiljökrav eller krav i annan skyddslagstiftning. I Rätt arbetsmiljökrav i upphandlingen</e...

ONSDAG 25 april 2018
Yrkes-SM: Nu koras Sveriges bästa unga hantverkare

Idag inleds Yrkes-SM i Arenastaden i Uppsala och ett 50-tal elever från gymnasieskolornas bygg- och anläggningsprogram kommer att göra upp om titlarna. Tävlingarna pågår till på fredag och 25 000 besökare vänta...
ONSDAG 4 april 2018
Nya AMA Hus ser dagens ljus!

AMA Hus 18 är här! Det stora referensverket för framtagning av förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar har uppdaterats med nya texter, koder och rubriker. Även figurer och tabeller har setts över och uppdaterats.Arbetet h...


TISDAG 3 april 2018
Jordkokboken ger bra hjälp när växtbäddar ska projekteras

AMA Anläggning innehåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, som ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget. Men hur gör man om man behöver skapa växtbäddar för växter som kräver något annat?Jordkokboken, utgåva 2, är en prakti...


TISDAG 27 mars 2018
Årets kostnadskalkylator i fickformat är här

Byggmästarnas kostnadskalkylator, BK, i ny bearbetad och uppdaterad version för 2018 finns nu. Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor ...TISDAG 20 mars 2018
Östra Länken i Luleå vann Årets Bygge 2018

VA-projektet Östra Länken i Luleå blev vinnare av priset Årets Bygge 2018. Det är ett omfattande infrastrukturprojekt som ger Luleå möjlighet att växa. Samtidigt har trafiksäkerheten förbättrats och staden har fått nya parker oc...FREDAG 16 februari 2018
Miljöregler för byggsektorn - årets utgåva

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hush...MÅNDAG 12 februari 2018
​Årets utgåva av Arbetarskyddsregler för byggsektorn

Arbetarskyddsregler för byggsektorn utkommer varje år. Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll....


FREDAG 9 februari 2018
Södra Ängby – boken om en av Stockholms trädgårdsstäder

Sommaren 1930 går Stockholmsutställningen av stapeln. Utställningen innebär genombrottet för den modernistiska arkitekturen i vårt land. Genombrottet skedde mitt i en period av en intensiv utbyggnad av Stockholms trädgårdsstäder. En av dem var Södra Äng...TISDAG 16 januari 2018
Fastighetsautomation – ny bok om teknik, ekonomi och projektledning

Arbetet inom fastighetsautomation handlar i praktiken mycket om juridik, ekonomi och projektledning. Men arbetet förknippas också i stor utsträckning med regulatorer, kommunikation och tekniska lösningar.Fastighetsautomation är en disciplin som o...


ONSDAG 10 januari 2018
Nu börjar arbetet med nya AMA Funktion

Nu inleder Svensk Byggtjänst arbetet med att utveckla en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader. – Första upplagan av AMA Funktion är planerad att lanseras under för...


TORSDAG 21 december 2017
Avtalen klara – Svensk Byggtjänst ska förvalta CoClass

Svensk Byggtjänst får uppdraget att förvalta CoClass – byggsektorns nya digitala klassifikationssystem. CoClass kommer att effektivisera informationshanteringen i alla typer av större bygg- och förvaltningsprocesser.</p...
MÅNDAG 11 december 2017
Upphandling av arkitekttjänster – Arkitektens uppdrag, ny utgåva

Innehållet i skriften är ett hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare och underlättar bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekttjänster.Arkitektens uppdragutgör rekommendationer ...


ONSDAG 29 november 2017
Försäkringsskydd vid entreprenader – ny bok

Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och vad som står i olika försäkringsvillkor är normalt ingen lätt uppgift. Boken Entreprenadförsäkring ger en enkel beskrivning av och förklaring till den en­treprenadförsäkring som en entrep...
MÅNDAG 13 november 2017
Att tolka Mät- och ersättningsregler i Anläggningsprojekt – ny bok

MER Anläggning, det vill säga Mät- och Ersättningsregler för AMA Anläggning, skapar frågor kring hur mängdförteckningar och kopplingen till mät-och ersättningsreglerna ska tolkas.I den nya boken MER Anläggning – frågor och svar förtydlig...TISDAG 17 oktober 2017
Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.Te...


MÅNDAG 9 oktober 2017
Jan-Olof Edgar ny AMA-chef på Svensk Byggtjänst

–&nbsp;Jag tar mig an jobbet som ny AMA-chef med stor respekt. Detta fantastiska referensverk är en viktig del av svensk bygghistoria. En angelägen uppgift för mig blir att varsamt integrera AMA i en ny digitaliserad bygg- och förvaltningsproces...


MÅNDAG 14 augusti 2017
Entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv – ny bok

Rättsutvecklingen inom entreprenadjuridiken går snabbt. Högsta domstolen (HD) har de senaste fem åren meddelat flera domar som har fört utvecklingen inom rättsområdet framåt. Den nya boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i...


MÅNDAG 3 juli 2017
​Ny bok ger praktiska råd till entreprenören om entreprenadrätt

I boken Entreprenörens aviseringsplikt går författarna metodiskt igenom hur dagliga entreprenadrättsliga frågor ska hanteras av en entreprenör. Boken är praktiskt orienterad och syftet är att entreprenören ska bli medveten om att det inte är svårt eller...MÅNDAG 26 juni 2017
​Ny bok om hur lager i CAD-filer ska benämnas

Boken CAD-lager med CoClass är en rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas baserade på standarden SS-ISO 13567. I boken tillämpas standarden med hjälp av CoClass, som ersatt BSAB 96 för klassifika...


TORSDAG 8 juni 2017
Praktisk handbok för utemiljöarbetare – Utemiljö i ny utgåva

Utemiljön ska uppfylla många olika funktionskrav i människornas vardag; lek- och grillplatser på våra bostadsgårdar, fotbollsplaner och näridrottsplatser, trädgårdsupplevelser i finparker, evenemangsparker för spontana aktiviteter eller stora musikfeste...FREDAG 2 juni 2017
​Störande buller i byggnader kan undvikas – ny bok om ljud

I dagens samhälle drabbas vi alltmer av störande buller som ofta kan undvikas om man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.Den nya boken Ljud, buller och vibra...TISDAG 2 maj 2017
En påbörjad tradition med AMA Konvent 2017

Förra årets succé fick en uppföljare. I förra veckan hölls nämligen AMA Konvent 2017 och tanken är nu att låta tillställningen bli en tradition som samlar aktörer från hela byggsverige. Årets upplaga innebar oc...


TORSDAG 27 april 2017
Ny bok om underhållsplanering

Det regnar in eller vattenledningarna läcker. Underhåll är således både en fråga om pengar och praktiska saker. Vad vi i början bör känna till är att underhållet växer med åren.Det räcker att man tittar på några vanligt förekommande underhållsåtg...ONSDAG 5 april 2017
HMBox vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2017

HMBox får Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet 2017. Produkten mäter fukthalten i betongunderlag och meddelar via Internet när de är tillräckligt torra för golvläggning. Englund-Gruppen, som lanserat HMBox på den sv...
TISDAG 28 mars 2017
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg vann Årets Bygge 2017

Jubel och glädje utbröt då Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg korades till vinnare av Årets Bygge 2017. I tacktalet från projektteamet bakom det framgångsrika byggprojektet underströks det goda lagarbetet, det öppna samarbetsklimatet samt et...

TISDAG 14 mars 2017
Byggmästarnas Kostnadskalkylator – 2017 års utgåva

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer...ONSDAG 22 februari 2017
​Betonghandbok Material. Del 1 – En riktig tungviktare

Handboken gavs ut för första gången 1980. Den reviderades 1994 och publicerades då som utgåva 2. Nu, drygt 20 år senare, finns en ny utgåva uppdelad i två delar.Den första delen av Betonghandbok...TISDAG 31 januari 2017
Arbetarskyddsregler för byggsektorn i ny årlig utgåva

I boken återges föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017&nbsp;underlättar för dem som är verksamma inom byggsektorn att hålla sig in...


ONSDAG 25 januari 2017
Tidiga skeden viktig del av bygg- och anläggningsprojekt

Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena. At...


FREDAG 20 januari 2017
Bostadsbestämmelser 2017 – Handbok med förslag på lösningar

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Då fyller handboken Bostadsbestämmelser en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad. Bostadsbestämmelser 2017 innehåller de ändringar ...ONSDAG 7 december 2016
Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Boken Entreprenad- och konsulträtt ger grundläggande kunskaper, anpassade till byggandets vardag.Denna nionde utgåva av Entreprenad- och konsulträtt föranleds dels av att Byggandets Kontraktskom...
TISDAG 8 november 2016
Ny utgåva av Författningshandbok för byggsektorn

Författningshandbok för byggsektorn 2016/2017I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och ...
FREDAG 16 september 2016
Vad gäller vid fel i fastighet?

Vid sökning på internet får man en stor mängd träffar om fel i fastighet. Informationen är dock ostrukturerad och tar inte hänsyn till den ofta nödvändiga samverkan mellan juridik och teknik. Denna fjärde utgåva av Fel i fastighet bygger vidare på detta...


FREDAG 9 september 2016
Byggherrens ansvar för arbetsmiljön

Det är inte alltid givet vem som är den byggarbetsmiljöansvarige. Byggherrens skyddsansvar kan övertas av en utövare med verksamhet på byggplatsen.Eftersom detta endast kan ske genom dokumenterat avtal är det inte självklart att byggherren är den...
MÅNDAG 5 september 2016
Ny handbok om regler för dimensionering av murverkskonstruktioner

Sverige har en lång tradition av murat och putsat byggande, en tradition som tog sin början för bortåt 800 år sedan. Under 1900-talets avslutande decennier kan man dock säga att denna traditionella byggnadsteknik alltmer övergavs i landet. Tegel övergic...


MÅNDAG 29 augusti 2016
​Ny handbok om Plan- och bygglagen

En stor del av samhällsbyggandet regleras av PBL, men även en mängd andra lagar är av många&nbsp;gånger avgörande betydelse.&nbsp;PBL 2010 – en handbok om PBL och samhällsbyggande tar ett helhetsgrepp över de lagar som styr byggande....


FREDAG 26 augusti 2016
Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoria

Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoriaVi är alla barn av vår tid och följer i olika utsträckning nya trender. Några ligger mer i framkant och initierar det nya medan andra följer efter utan ...TISDAG 23 augusti 2016
Construction Management, CM, för byggprojekt

Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen inneb...MÅNDAG 4 juli 2016
Kvalitetsstyrning i byggsektorn – från idé till praktisk verklighet

Under de senaste&nbsp;30-åren har kvalitetsfrågor inom enskild och offentlig verksamhet fått stor uppmärksamhet. Efter en snabb första uppgång med stort intresse för kvalitetssäkring följde en lika snabb nedgång och besvikelse, eftersom kvalitetsarbetet...

ONSDAG 8 juni 2016
Dagens lekplatser i stadsmiljöer och utveckling av morgondagens

Många lekplatser och andra lekmiljöer har försvunnit med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar. Framtiden för barns plats för lek, på lekplatser liksom på andra ställen i närmiljön, är osäker. Det är dags att se vär...
ONSDAG 1 juni 2016
Urban Månsson blir ny vd på Svensk Byggtjänst

–&nbsp;Det ska bli mycket spännande att leda Svensk Byggtjänst. Med befintliga och nya tjänster erbjuder företaget effektiviseringar som byggbranschen behöver för att möta produktions- och kvalitetskrav.Det säger...
TISDAG 10 maj 2016
CoClass blir nytt system för klassifikation av all byggd miljö

CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Det nya systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Genom effektivare kommunikation kan CoClass bidra till ...


MÅNDAG 25 april 2016
Praktisk handbok för växtbäddar i anslutning till AMA

Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståel...


TISDAG 12 april 2016
200 korta, snabba svar på entreprenadjuridiska frågor

200 frågor och svar om entreprenadjuridik är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett aff...


TORSDAG 7 april 2016
Klimatfabriken vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2016

Klimatfabriken har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet 2016. Priset delades ut den 7 april på Nordbygg 2016 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Företaget fick priset för fläkten Klimat K7.”Skenbart enkel men fy...
ONSDAG 16 mars 2016
Byggmästarnas kostnadskalkylator 2016 är här

Kalkylverket BK 2016 har uppdaterats med aktuella priser.Byggmästarnas kostnadskalkylator, som ges ut av Svensk Byggtjänst, innehåller priser på material och arbetsutförande. Eftersom pr...
ONSDAG 2 mars 2016
Dags att utse vinnaren av Nordbyggs guldmedalj 2016!

Snart är det dags att återigen dela ut Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet. Priset som instiftats av Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst delades ut för första gången år 2010. Nu är det klart vilka tio kandidater...


MÅNDAG 29 februari 2016
Dialog om AMA nu och i framtiden

Hur kan referensverket AMA förbättras och vidareutvecklas på sikt? Detta var en av flera frågor som diskuterades under gårdagens AMA-konvent arrangerat av Svensk Byggtjänst och Byggherrarna. <br /...
TORSDAG 4 februari 2016
Ny handbok för kompositförstärkning av betongkonstruktioner

Kompositförstärkning av betong är en handbok för dimensionering och utförande vid reparation eller förbättring av befintliga betongkonstruktioner. De metoder som presenteras bygger på forskning vid Luleå Tekniska Universitet.Unde...
TORSDAG 21 januari 2016
Ny AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16

Nu kommer referensverken AMA VVS &amp; Kyl 16 och AMA EL 16, med tillhörande råd och anvisningar RA VVS &amp; Kyl 16 och RA EL 16, båda grundligt aktualiserade för att hålla AMA i takt med tiden.<...


MÅNDAG 18 januari 2016
Praktisk handbok för den som leder mindre byggprojekt

Att driva mindre byggprojekt är en handbok i hur man planerar, leder och genomför mindre byggprojekt med fokus på fastighetssektorn.Små byggprojekt leds ofta av en person eller en arbetsgrupp som inte har specialkunskaper inom om...

TORSDAG 3 december 2015
Utvecklingsstöd säkrar nytt klassifikationssystem för byggd miljö

–&nbsp;Nu kan vi färdigställa den första versionen av det nya klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. En stark uppslutning och finansiering från en rad branschaktörer har kompletterats med utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbr...
TORSDAG 22 oktober 2015
Praktiska checklistor för mobila enheter underlättar arbetet

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras. Nu är det möjligt att använda mobila enheter för att exempelvis göra egenkontroller, pro...


MÅNDAG 28 september 2015
Ny aktualiserad utgåva av Projektering av inredning

Projektering av inredning är en översiktlig handbok i inredningsprojektering med avsikten att sammanfatta och ge rekommendationer om de administrativa och andra nödvändiga delarna av inredningsprojektering som ...MÅNDAG 7 september 2015
Ny utgåva av Byggvägledning 6. Brandskydd

Byggvägledning 6. Brandskydd. finns nu i en sjätte utgåva som tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggväglednin...MÅNDAG 31 augusti 2015
Cramo huvudsponsor för Årets bygge

Cramo går in som huvudsponsor i Årets bygge, tävlingen som sätter ljuset på samhällsbyggnadssektorns mest framgångsrika projekt.Årets Bygge är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. T...


TISDAG 18 augusti 2015
Praktisk vägledning i egenkontroll för fastighetssektorn

Kravet på fastighetsägare att systematiskt planera och kontrollera sin verksamhet har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Orsaken är ändringar i regelverken, men också ett gradvis ändrat synsätt i samhället. ”Att göra egenkontrollen till et...


TORSDAG 13 augusti 2015
Uppdaterad nyutgåva av "Så målade man"

Under vår verksamhet som arkitekter och konsulter med speciell inriktning på färg har vi ofta stött på frågan: ”Var kan man läsa om det här?” Speciellt när det gäller äldre måleri har det varit svårt att ge något bra svar. Det har funnits en rad...
TISDAG 16 juni 2015
Ny aktuell utgåva av Byggvägledning 9 Fukt

Byggvägledning 9 Fukt, som utkom första gången 2002, finns nu i färsk och aktuell utgåva. Publikationen är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underl...


TORSDAG 11 juni 2015
Vinnare korade i Tomelillas Minecraft-tävling

Tomelilla kommun har klivit in i den digitala världen. Under våren har Tomelilla i samarbete med Svensk Byggtjänst genomfört ett dialogprojekt med ungdomar. Projektet har genomförts inom ramen för Mina Kvarter, där dataspelet Minecraft används s...


ONSDAG 27 maj 2015
Lokalhyresjuridik – kommentar och praktiska dokument

Utan insikt och kännedom om de grundläggande bestämmelserna i hyreslagen riskerar part i ett lokalhyresavtal att gå miste om sina lagstadgade rättigheter. Motsatsvis kan part som är väl bevandrad i regelverket bättre hävda sina rättigheter. Ett bra exem...


MÅNDAG 18 maj 2015
Ny utgåva i Byggvägledningsserien: Ventilation

”Ventilation. Byggvägledning 7” finns nu i en femte utgåva och har reviderats med hänsyn till ändringarna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015.Sedan förra utgåvan har i stort sett varje avsnitt i BBR blivit föremål för...
ONSDAG 6 maj 2015
Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse - ny utgåva

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den nya utgåvan av Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse fokuserar på solenergi i alla dess former ...
TORSDAG 23 april 2015
Deflamo vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2015

Deflamo har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste produktnyhet 2015. Priset delades ut den 22 april på konferensen Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Företaget fick priset för sitt miljövänliga och biologisk...


ONSDAG 22 april 2015
Bygg ikapp har kommit i en 6:e utgåva

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. De flesta av oss kommer någon gång att vara beroende av en tillgänglig miljö efters...ONSDAG 15 april 2015
Bostadsbestämmelser - ny utgåva

Bostadsbestämmelser – en skrift som i koncentrerad och lättillgänglig form presenterar regler för bostadsutformning – finns nu i ny utgåva. Den inklu...MÅNDAG 13 april 2015
Ny utgåva av Vad när hur och av vem

Alltför många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Ofta beror detta på att man inte följt de projektledningsprocesser och bearbetat de kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare.</...


ONSDAG 1 april 2015
Tre år sedan sist – i vår kommer nya AMA Hus 14

Nu kommer nya AMA Hus 14. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar. Och fuktpr...


TISDAG 31 mars 2015
Dags att utse vinnaren av Nordbyggs guldmedalj 2015!

Snart är det dags att återigen dela ut Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste produktnyhet. Priset som instiftats av Nordbygg, Byggindustrin och Svensk Byggtjänst delades ut för första gången år 2010. Nu är det klart vilka tio k...TORSDAG 12 februari 2015
AB 04 – rättsligt fundament för byggandet som engagerar

Ett fullsatt auditorium av jurister, byggherrar och entreprenörer deltog i Svensk Byggtjänsts heldagskonferens om AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och ST...


MÅNDAG 26 januari 2015
Ny bok: "Hållbara hus i kallt klimat"

Den nya boken ”Hållbara hus i kallt klimat” handlar om arkitektur med fokus på hållbarhet. Totalt presenteras tjugotvå hållbara hus i norra Sverige, från Bollnäs i söder till Kiruna i norr, där arkitekterna bak...
TORSDAG 15 januari 2015
Ökade kunskaper om AB 04 gynnar svenskt byggande

Heldagskonferensen om AB 04 behandlar de allmänna bestämmelserna i praktisk operativ mening. Såväl entreprenadjuristen som projektchefen kommer att fördjupa sina kunskaper om standardavtalet, dess tillämpningar och möjlighet till avsteg. Förbättrad ...
TISDAG 21 oktober 2014
Ny utgåva: Byggekologi. Kunskaper för hållbart byggande

”Vi håller på att förstöra förutsättningen för våra liv på den vackra planeten Jorden. Allt fler inser vikten av att hejda miljöförstöringen och skapa en hållbar samhällsutveckling. Det är bråttom, vi måste ändra vårt sätt att leva nu.” Så inleder fö...

TISDAG 7 oktober 2014
Stor konkurrens på Euroskills

Under tre dagar 2–4 oktober tävlade svenska yrkeslandslaget i Euroskills, EM för yrkesarbetare, på plats i franska Lille. Bland 25 deltagande länder tog det svenska yrkeslandslaget sammanlagt 11 medaljer. För byggyrkena blev det inga medaljer me...


TISDAG 26 augusti 2014
Svensk Byggtjänst sponsrar stipendium för kvinnliga hantverkare

Tillsammans med Rättviseförmedlingen och aktörer från näringslivet har inredaren och programledaren Isabelle McAllister initierat Isabellestipendiet – ett stipendium för att synliggöra förekomsten av kompetenta kvinnor inom hantverksbranschen. Svensk...


ONSDAG 20 augusti 2014
Svensk Byggtjänst i Nigeria för Minecraftprojekt med studenter

Svensk Byggtjänsts Minecraftexpert David Bergström är tillbaka i Sverige efter en veckas intensivt arbete i Nigeria, där han bistått UN-Habitat i deras senaste Block by Block-projekt. Studenter och medborgare i städerna Akure och Lokoja fick möjlighe...