Ny bok: Praktisk handledning om dokumentation i entreprenader

Det kan vara svårt att ur samhälls- och avtalskrav tolka vilken entreprenaddokumentation som måste fram i ett enskilt projekt. Hans Severinson sätter i den nya skriften ”Dokumentation i entreprenader” fingret på just den svåra tolkningen.

En entreprenad resulterar i en rad dokument av olika slag som alla måste produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. När entreprenader avlämnas är det idag vanligt att beställare, entreprenör och besiktningsman har skilda uppfattningar om vilka dokument som ska redovisas.

Dokumentation i entreprenader. Handledning med checklistor är en handledning för konsulter som vill få kläm på hur man föreskriver dokumentation, beställare som vill veta dokumentationskraven i rollen som byggherre och entreprenörer vars uppgift är att överlämna relevant dokumentation i samband med besiktningen. Handledningens alla checklistor och mallar är till gott stöd i processen.

I handledningen behandlas främst den entreprenaddokumentation som inte räknas till drift- och underhållsinstruktioner. Vad en sådan ska innehålla beskrivs i branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll” från 2010 av samma författare.

Om författaren
Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i frågor kring byggprojektens kvalitetssäkring. Han arbetar nu med branschuppdrag och utbildning inom området och har tidigare medverkat i ett flertal publikationer.

MyNewsdesk