Tio år med AB 04 – en konferens som går på djupet med de allmänna bestämmelserna

Ökad komplexitet i finansiering, projekt och samarbeten gör standardavtalet AB 04 viktigare än någonsin för samhällsbyggnadssektorns aktörer. Därför arrangeras nu en heldagskonferens om AB 04. 

Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är inte mer än ett häfte med sina 39 sidor, men den är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn. Bestämmelserna är viktiga för såväl beställare som entreprenör i privat och offentlig verksamhet.

I vinter är det tio år sedan lanseringen. I en tid av ökad komplexitet i finansiering, projekt och samarbeten är detta standardavtal viktigare än någonsin för samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Tunga programpartners
Därför bjuder Svensk Byggtjänst in till en heldagskonferens om AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och STD-företagen är programpartners.

– Syftet är att summera erfarenheterna hittills och fördjupa kunskaperna om avtalet, förklarar Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, som säljer AB 04 och annan professionell bygglitteratur.

Gemensam utveckling
De allmänna bestämmelserna tas fram och utvecklas av beställar- och utförarsidan tillsammans.

– Den utvecklingen kommer vi att sätta ljuset på under konferensen, liksom analys, planer och visioner för att ta AB 04 vidare, säger Niklas Kåvius, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening.

Niklas betonar vikten av dialog mellan användare av avtalet.

– Vi vill bidra till att skapa ett forum kring rättsutveckling och branschpraxis. Fokus under konferensen kommer att ligga på hur AB 04 utvecklats de senaste åren och om standardavtalet som en funktionell och modern produkt för en dynamisk bransch.

Skapa förståelse
Föreläsare är erfarna praktiker, entreprenadjurister, forskare samt representanter från branschens organisationer.

– Vi hoppas att besökarna får med sig en ökad förståelse för AB 04. I förlängningen innebär det en bättre kommunikation mellan entreprenör och beställare. Ju tydligare avtal, desto färre tvister, något som är av godo för alla inblandade, säger Erik Hellqvist.

Ur programmet:

Historik AB 04

Rättsutveckling med AB 04

Förändringarna i AB 04 - hur blev det?

Avsteg – på gott och ont?

Debatt: 10 år framåt – hur ser AB 04 ut om tio år?

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm

Tid: 5 februari 2015 kl 9-18

Till program och anmälan

MyNewsdesk