Svensk Byggtjänst i Almedalen: Konkreta exempel på hur det går till att bygga billiga bostäder

Visst går det går att bygga både hyresrätter och bostadsrätter med låga boendekostnader. Det var budskapet från Skövdebostäder och BoKlok under Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen på onsdagen. De båda företagen presenterade var sitt konkret projekt och fick många frågor från publiken som fyllde hela Business Arena på Strandgatan.

Svensk Byggtjänst har under våren granskat den snåriga byggprocessen i podcasten Snåret. Där har politiker och företrädare från branschen fått diskutera lösningar på bostadsbristen. Under onsdagens seminarium i Almedalen fortsatte denna diskussion. Moderator var Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter och programledare för Snåret.

Rusning efter billiga borätter i Norsborg
Bengt Fardelius, affärschef på BoKlok berättade om företagets bostadsrätthus i Norsborg söder om Stockholm, som blivit inflytningsklara under det senaste året.

– Vi blev i princip idiotförklarade när vi för ett par år sedan berättade att vi skulle bygga dessa bostadsrätter insprängda mellan hyreshusen från miljonprogramstiden i Norsborg. Det var inte många som trodde att vi skulle kunna klara ett tillräckligt lågt pris och få ihop kalkylen, sa Bengt Fardelius.

Men tack vare sin industrialiserade produktionsmodell – med kostnadsmedvetenheten i alla led –kunde BoKlok bygga lägenheterna så effektivt att priset till bostadsrättsföreningen bara blev 25 500 kronor per kvadratmeter.

– Det blev rusning efter våra lägenheter. Köpare var främst Norsborgsbor som ville bo kvar i området men göra bostadskarriär, konstaterade Bengt Fardelius

Hyresrätter för halva priset
Dan Sandén, vd på kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder, beskrev hur man lyckats bygga billiga hyresrätter med projektet Käpplunda Park som exempel.

– Här har vi uppfört 206 lägenheter med inflyttning under 2012 och 2013. Byggkostnaden landade på 16 800 kronor per kvadratmeter. Riksgenomsnittet för produktion av flerfamiljsbostäder ligger på 36 400 kronor per kvadratmeter, och tar man bort storstadsregionerna är rikssnittet 31 700 kronor, berättade Dan Sandén.

Skövdebostäders nyproduktion ligger generellt på samma låga kostnadsnivå – ungefär halva priset jämfört med riksgenomsnittet. Dan Sandén hade främst tre förklaringar till att Skövdebostäder lyckas bygga så billigt:

  • Hög beställarkompetens – bolaget bygger kontinuerligt 100 bostäder per år och upprätthåller därmed en beställarorganisation som lär och utvecklas.
  • Bra konkurrenssituation vad gäller entreprenörer – de vet att det kommer att byggas kontinuerligt och både stora bolag och lokala aktörer konkurrerar med varandra.
  • Nära samverkan med kommunens plankontor för att undvika onödiga låsningar.

De båda föredragshållarna fick frågan från Emma Jonsteg om den arkitetoniska kvaliteten blir lidande då de bygger så billigt.

Dan Sandén tyckte att de hus Skövdebostäder bygger har god kvalitet och arkitektur även om det till exempel är identiska kök och badrum i lägenheterna för att hålla kostnaderna nere. Bengt Fardelius menade att BoKloks hus har god svensk arkitektur med sina träfasader, men att de har sina begränsningar i designen för att klara den låga prisnivån.

____________________________________________________________________________________

Lyssna på Snåret via www.byggtjanst.se. Diskussionen kring programmen förs på Twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist samt på Facebook.

MyNewsdesk