Ny utgåva: Byggekologi. Kunskaper för hållbart byggande

”Vi håller på att förstöra förutsättningen för våra liv på den vackra planeten Jorden. Allt fler inser vikten av att hejda miljöförstöringen och skapa en hållbar samhällsutveckling. Det är bråttom, vi måste ändra vårt sätt att leva nu.” Så inleder författarna Maria Block och Varis Bokalders sin bok ”Byggekologi”, som nu kommit ut i sin tredje utgåva.

Byggekologi. Kunskaper för hållbart byggande handlar om hur vi bör bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar förutsättningarna för ett drägligt liv på Jorden. Planeten räcker inte till för nio miljarder människor som lever så slösaktigt och kortsiktigt som vi i konsumtionssamhället.

Det är inte lätt att ändra utvecklingen, men det är möjligt. Vi måste använda ny resurssnål, kretsloppsanpassad, energieffektiv, miljövänlig teknik och förnybara energikällor. Vi måste gå från kvantitet till kvalitet, från slit och släng till ekodesign. Vi bär alla ansvaret att minska våra ekologiska fotavtryck.

Boken tar upp fyra viktiga huvudområden:

• hur man bygger sunda hus (miljömål styr hela planerings- och byggprocessen)

• hur man bygger hus där man hushållar med resurser (värme, el, vatten och avfall)

• hur man sluter kretsloppen på de flöden som går igenom huset (förnybar energi och återvinning)

• hur man anpassar hus och stadsdelar till platsen (harmoni med naturen och för männikskor)

Utvecklingen inom byggekologin går fort. I denna tredje utgåva av boken har alla kapitel uppdaterats och utvecklats. Författarna beskriver vilka erfarenheter som har gjorts, nyheter som har tillkommit och hur statistiken ser ut för denna utveckling.

Följande avsnitt är särskilt bearbetade: planetens gränser och ekosystemtjänster, sunda material och ventilationssystem, solcellsutvecklingen och vågkraften, energieffektiva hus såsom passivhus, eleffektivitet samt hållbar stadsplanering, urbana odlingar och permakultur.

Boken är försedd med en omfattande litteraturlista och ett detaljerat sökregister.

Författarna är båda arkitekter SAR/MSA med egna arkitektverksamheter.

Maria Block har specialiserat sig på ekologisk arkitektur. Hon projekterar ekohus, fungerar som expert i olika ekobyggprojekt och anlitas som föreläsare.

Varis Bokalders har lång erfarenhet av hållbart byggande. Han föreläser, skriver och projekterar. Medlem i internationella GAIA-architects och gästprofessor vid Riga Tekniska Högskola.


MyNewsdesk