Byggsektorns egenkontroll - Praktisk vägledning i egenkontroll för byggsektorns alla aktörer

”Egenkontroll är ett krav enligt plan- och bygglagen och krävs i varje entreprenad som följer branschbestämmelserna AB 04 och ABT 06. Att göra egenkontrollen till ett effektivt verktyg för bättre kvalitet, lönsamhet och kundrelation är värt varje ansträngning”, menar Hans Severinson, författare till den nyutkomna boken Byggsektorns egenkontroll. Handbok med mallar och exempel.

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll av uppdragsresultaten. Att kontrollera det utförda arbetet utan att dokumentera åtgärden och dess resultat skapar inte något mervärde. Varken kontrollen eller resultatet av den kan då visas i efterhand. Att dokumentera är därför av avgörande betydelse för att uppfylla krav på kvalitet och god ekonomi i ett byggprojekt, både för beställaren och för den egna verksamhetens ledning.

Om detta handlar Byggsektorns egenkontroll. Handboken förklarar betydelsen av egenkontroll med tydlig koppling till aktuella krav i lagar, regler och branschdokument. Den ger goda råd om egenkontroll till såväl beställare som till konsulter, entreprenörer, bygglovshandläggare, besiktningsmän och kontrollansvariga. Den redovisar förslag på hur krav på egenkontroll kan föreskrivas i handlingar och innehåller ett omfattande avsnitt med färdiga mallar och förklarande exempel på hur dokumentationen kring egenkontroll kan redovisas i praktiken. Kort sagt är boken en praktisk vägledning i egenkontroll för byggsektorns alla aktörer.

Byggsektorns egenkontroll är en uppdatering och vidareutveckling av boken Trovärdig egenkontroll. En handbok om egenkontroll i byggsektorn som utkom 2009 på initiativ av Energi- och Miljötekniska föreningen. Textdelen är till stor del nyskriven och boken vänder sig nu till en större målgrupp eftersom egenkontroll enligt nya plan- och bygglagen behandlas jämsides med övriga former av egenkontroll.

Om författaren
Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i frågor kring byggprojektens kvalitetssäkring. Han arbetar nu med branschuppdrag och utbildning inom området och har tidigare medverkat i ett flertal publikationer.MyNewsdesk