De viktiga samhällsbyggarreglerna på ett ställe: Författningshandbok för byggsektorn 2014/15

Författningshandbok för byggsektorn är en årlig bok som redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet. Författningshandboken innehåller både årets nyheter (tydligt kantmärkta), och lagar och regler som varit med länge (om de är giltiga).

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2014, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Svensk Byggtjänsts Författningshandbok för byggsektorn har utkommit årligen sedan 1979. Nyheter i årets utgåva är bland annat lagen om energimätning i byggnader och lagen om färdigställandeskydd.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


MyNewsdesk