2015TORSDAG 3 december 2015
Utvecklingsstöd säkrar nytt klassifikationssystem för byggd miljö

– Nu kan vi färdigställa den första versionen av det nya klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. En stark uppslutning och finansiering från en rad branschaktörer har kompletterats med utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbr...
TORSDAG 22 oktober 2015
Praktiska checklistor för mobila enheter underlättar arbetet

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras. Nu är det möjligt att använda mobila enheter för att exempelvis göra egenkontroller, pro...


MÅNDAG 28 september 2015
Ny aktualiserad utgåva av Projektering av inredning

Projektering av inredning är en översiktlig handbok i inredningsprojektering med avsikten att sammanfatta och ge rekommendationer om de administrativa och andra nödvändiga delarna av inredningsprojektering som ...MÅNDAG 7 september 2015
Ny utgåva av Byggvägledning 6. Brandskydd

Byggvägledning 6. Brandskydd. finns nu i en sjätte utgåva som tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggväglednin...MÅNDAG 31 augusti 2015
Cramo huvudsponsor för Årets bygge

Cramo går in som huvudsponsor i Årets bygge, tävlingen som sätter ljuset på samhällsbyggnadssektorns mest framgångsrika projekt.Årets Bygge är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. T...


TISDAG 18 augusti 2015
Praktisk vägledning i egenkontroll för fastighetssektorn

Kravet på fastighetsägare att systematiskt planera och kontrollera sin verksamhet har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Orsaken är ändringar i regelverken, men också ett gradvis ändrat synsätt i samhället. ”Att göra egenkontrollen till et...


TORSDAG 13 augusti 2015
Uppdaterad nyutgåva av "Så målade man"

Under vår verksamhet som arkitekter och konsulter med speciell inriktning på färg har vi ofta stött på frågan: ”Var kan man läsa om det här?” Speciellt när det gäller äldre måleri har det varit svårt att ge något bra svar. Det har funnits en rad...
TISDAG 16 juni 2015
Ny aktuell utgåva av Byggvägledning 9 Fukt

Byggvägledning 9 Fukt, som utkom första gången 2002, finns nu i färsk och aktuell utgåva. Publikationen är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underl...


TORSDAG 11 juni 2015
Vinnare korade i Tomelillas Minecraft-tävling

Tomelilla kommun har klivit in i den digitala världen. Under våren har Tomelilla i samarbete med Svensk Byggtjänst genomfört ett dialogprojekt med ungdomar. Projektet har genomförts inom ramen för Mina Kvarter, där dataspelet Minecraft används s...


ONSDAG 27 maj 2015
Lokalhyresjuridik – kommentar och praktiska dokument

Utan insikt och kännedom om de grundläggande bestämmelserna i hyreslagen riskerar part i ett lokalhyresavtal att gå miste om sina lagstadgade rättigheter. Motsatsvis kan part som är väl bevandrad i regelverket bättre hävda sina rättigheter. Ett bra exem...


MÅNDAG 18 maj 2015
Ny utgåva i Byggvägledningsserien: Ventilation

”Ventilation. Byggvägledning 7” finns nu i en femte utgåva och har reviderats med hänsyn till ändringarna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015.Sedan förra utgåvan har i stort sett varje avsnitt i BBR blivit föremål för...
ONSDAG 6 maj 2015
Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse - ny utgåva

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den nya utgåvan av Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse fokuserar på solenergi i alla dess former ...
TORSDAG 23 april 2015
Deflamo vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2015

Deflamo har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste produktnyhet 2015. Priset delades ut den 22 april på konferensen Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Företaget fick priset för sitt miljövänliga och biologisk...


ONSDAG 22 april 2015
Bygg ikapp har kommit i en 6:e utgåva

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. De flesta av oss kommer någon gång att vara beroende av en tillgänglig miljö efters...ONSDAG 15 april 2015
Bostadsbestämmelser - ny utgåva

Bostadsbestämmelser – en skrift som i koncentrerad och lättillgänglig form presenterar regler för bostadsutformning – finns nu i ny utgåva. Den inklu...MÅNDAG 13 april 2015
Ny utgåva av Vad när hur och av vem

Alltför många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Ofta beror detta på att man inte följt de projektledningsprocesser och bearbetat de kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare.</...


ONSDAG 1 april 2015
Tre år sedan sist – i vår kommer nya AMA Hus 14

Nu kommer nya AMA Hus 14. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar. Och fuktpr...


TISDAG 31 mars 2015
Dags att utse vinnaren av Nordbyggs guldmedalj 2015!

Snart är det dags att återigen dela ut Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste produktnyhet. Priset som instiftats av Nordbygg, Byggindustrin och Svensk Byggtjänst delades ut för första gången år 2010. Nu är det klart vilka tio k...TORSDAG 12 februari 2015
AB 04 – rättsligt fundament för byggandet som engagerar

Ett fullsatt auditorium av jurister, byggherrar och entreprenörer deltog i Svensk Byggtjänsts heldagskonferens om AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och ST...


MÅNDAG 26 januari 2015
Ny bok: "Hållbara hus i kallt klimat"

Den nya boken ”Hållbara hus i kallt klimat” handlar om arkitektur med fokus på hållbarhet. Totalt presenteras tjugotvå hållbara hus i norra Sverige, från Bollnäs i söder till Kiruna i norr, där arkitekterna bak...
TORSDAG 15 januari 2015
Ökade kunskaper om AB 04 gynnar svenskt byggande

Heldagskonferensen om AB 04 behandlar de allmänna bestämmelserna i praktisk operativ mening. Såväl entreprenadjuristen som projektchefen kommer att fördjupa sina kunskaper om standardavtalet, dess tillämpningar och möjlighet till avsteg. Förbättrad ...