Ny utgåva av Vad när hur och av vem

Alltför många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Ofta beror detta på att man inte följt de projektledningsprocesser och bearbetat de kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare.

Vad, varför, när, hur och av vem är nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, styrning av tid och kostnader eller kontroll av leveranser.

Denna handbok tar ett praktiskt grepp om alla de processer och moment som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden. Det handlar om hur man hanterar myndighetskontakter, projektplaner, samarbetsformer, kontrakts- och genomförandeformer, gränssnitt, resurser, informationsutbyte, miljöfrågor och arbetsmiljö för att nämna några exempel. Boken innehåller också grundläggande kunskap i riskhantering, tidsplanering, förhandlingsteknik och strategier vid inköp. Risk Management ingår numera rutinmässigt i byggprojekt varför detta kapitel utökats.

Hans Ottosson har lång projektledningserfarenhet som projektchef, projektledare och byggprojektansvarig i såväl små som stora bygg- och anläggningsprojekt i Sverige och utomlands. Han har även arbetat som byggherre, projektör och entreprenör och är numera kursledare, föreläsare och mentor i projektledning.

MyNewsdesk