Tre år sedan sist – i vår kommer nya AMA Hus 14

Nu kommer nya AMA Hus 14. Krav på CE-märkning är en nyhet sedan förra utgåvan som påverkar koder och kapitel genomgående. I AMA Hus 14 beskrivs ingående vad du måste vara observant på som beställare när det gäller miljöcertifieringar. Och fuktproblematik är en fortsatt angelägen fråga när det gäller material och arbetsbeskrivningar.

I vår presenteras nya AMA Hus 14. Verket är grundligt genomarbetat av Svensk Byggtjänsts AMA-redaktion och ett stort antal branschspecialister sedan den förra utgåvan som kom för tre år sedan.

Inför varje ny AMA bjuds dessutom svensk byggbransch in till en remissrunda för att ge sina synpunkter på ändringar och tillägg.

– Det har kommit in runt 1300 remissynpunkter inför AMA Hus 14. Det är nästan dubbelt så många som förra gången. Extra stort engagemang röner omfattande områden som trä, tätskikt och plåt, säger Bo Samuelsson, ansvarig redaktör AMA Hus.

Antalet inkomna remissvar för AMA Hus har ökat stadigt sedan 2008.

Genomarbetas vart tredje år
AMA genomarbetas och uppdateras vart tredje år istället för vart tionde som det var tidigare.

– Branschen verkar vara överens om att det är en lagom takt, vilket också gensvaret i remissrundan tyder på, säger Bo Samuelsson.

Till AMA Hus 14 planeras nu också för en ny MER, mät- och ersättningsregler. Detta eftersom tillämpningsanvisningarna har ändrats mellan de två utgåvorna och de behöver vara samordnade.

CE-märkning obligatorisk
En viktig förändring i nya AMA Hus 14 gäller CE-märkning. Sedan föregående AMA Hus har det kommit krav på att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara CE-märkta.

– Detta har renderat i ett nytt inledningsavsnitt i Råd och anvisningar, RA, och slår igenom i de flesta kapitlen, säger Bo Samuelsson.

Miljöcertifieringar beskrivs ingående
Miljöfrågor får generellt en mer framträdande roll för varje ny AMA som kommer ut. I AMA Hus 14 finns nu olika miljöcertifieringssystem beskrivna i Råd och anvisningar, RA.

Med fokus på certifieringarna Miljöbyggnad, LEED och BREEAM ges handfasta råd till vad beställaren av miljöcertifierade produkter ska vara observant på. Bland annat handlar det om hur miljömärkningssystem ska dokumenteras.

Nya figurer för utförande
Nya material, ny teknik samt nya regler och standarder är drivande faktorer bakom AMA:s kontinuerliga förnyelse. Men allt som ändras eller förtydligas har inte bäring på förändringar.

– Ibland handlar det om att man inte alltid gör som man ska. Därför kan det finnas fog för ytterligare förtydliganden. Ett av många exempel i AMA Hus 14 gäller nya figurer för infästning av liggande panel och som förtydligar luftspalt. Något som riskerar att orsaka allvarliga fuktskador vid felaktigt utförande, säger Bo Samuelsson. 

MyNewsdesk