DecemberTORSDAG 3 december 2015
Utvecklingsstöd säkrar nytt klassifikationssystem för byggd miljö

– Nu kan vi färdigställa den första versionen av det nya klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. En stark uppslutning och finansiering från en rad branschaktörer har kompletterats med utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbr...