Utvecklingsstöd säkrar nytt klassifikationssystem för byggd miljö

– Nu kan vi färdigställa den första versionen av det nya klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. En stark uppslutning och finansiering från en rad branschaktörer har kompletterats med utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och innovationsprogrammet Smart Built Environment med Formas, VINNOVA och Energimyndigheten som finansiärer.

Det konstaterar Olle Samuelson, vd på BIM Alliance Sweden och Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst. De båda aktörerna lade grunden till branschprojektet BSAB 2.0 som utvecklar det nya klassifikationssystemet.

Initiativtagare till projektet är även Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen.

Ordning på information ger stora besparingar
– Idag används BSAB 96 som klassifikationssystem inom svensk samhällsbyggnad. I Branschprojekt BSAB 2.0 genomförs en genomgripande och angelägen vidareutveckling. Det nya systemet kommer att täcka hela den byggda miljön och även innefatta förvaltningsskedet. Det blir också helt anpassat till digital hantering i BIM (Building Information Modelling), förklarar Erik Hellqvist.

– Det nya systemet kommer att innehålla beskrivningar av objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för hus och anläggningar. Det blir ryggraden för kommunikation mellan alla aktörer genom bygg- och förvaltningsprocessen – från idé till rivning, säger Olle Samuelson.

Undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation inom samhällsbyggnad orsakar allvarliga kvalitetsbrister och årligen kostar över 30 miljarder kronor.

– Detta nya klassifikationssystem ger effektivare kommunikation genom hela processen och kan bidra till ökad kvalitet och mycket omfattande besparingar, säger Erik Hellqvist.

Första skarpa versionen klar i sommar
Med den finansiering som nu finns kommer branschprojektet BSAB 2.0 att drivas vidare med full kraft. Utvecklingsarbetet utförs i nära samarbete mellan medverkande parter i projektet, men även med samhällsbyggnadssektorn i stort. Drygt 90 personer från sektorn ingår i projektets 14 arbetsgrupper.

En första betaversion av det nya klassifikationssystemet beräknas gå ut på offentlig remiss i slutet av mars 2016. Branschprojekt BSAB 2.0 ska sedan vara helt färdigt i juni 2016, då den första skarpa versionen av systemet lanseras. Därefter ska det nya klassifikationssystemet ägas och förvaltas av Svensk Byggtjänst.

– Samtliga initiativtagare kommer att verka för att systemet implementeras som branschstandard och används av den egna organisationen, såväl som av övriga aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen, säger Olle Samuelson.

MyNewsdesk