Februari


TORSDAG 12 februari 2015
AB 04 – rättsligt fundament för byggandet som engagerar

Ett fullsatt auditorium av jurister, byggherrar och entreprenörer deltog i Svensk Byggtjänsts heldagskonferens om AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och ST...