2015 års utgåva av ”Arbetarskyddsregler för byggsektorn”

Nu finns handboken Arbetarskyddsregler för byggsektorn i färsk utgåva, giltig per 1 januari 2015. Boken, som revideras och uppdateras årligen av Svensk Byggtjänst, presenterar aktuella lagar och regler inom arbetsmiljöområdet.

Arbetarskyddsregler för byggsektorn presenterar föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt lagar om arbetsmiljö som måste finnas tillgängliga på en byggarbetsplats. Tanken är att boken ska hålla verksamma inom byggsektorn informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet.

Texterna i handboken är exakt återgivna och ändringar och kommentarer är inredigerade i anslutning till paragraferna. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2015, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Bland årets nyheter är bland annat AFS 2013:4 Ställningar som ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.

Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 infördes nya sanktionsavgifter om man bryter mot Arbetsmiljöverkets bestämmelser i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar inom byggbranschen. Sanktionsavgifterna ersätter i de flesta fall sådana paragrafer som tidigare varit straffsanktionerade. Det innebär att de regler som tidigare var straffbelagda och som kunde innebära böter nu i stället ersätts med en omedelbar avgift om inte vissa regler följs.

Ansvaret för arbetsmiljön som byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen har är fastlagt i arbetsmiljölagen och det är därför viktigt att inte bara byggplatsens folk utan även byggherrar, arkitekter, konstruktörer, och andra projektörer har tillgång till dessa regler.

MyNewsdesk