Januari


MÅNDAG 26 januari 2015
Ny bok: "Hållbara hus i kallt klimat"

Den nya boken ”Hållbara hus i kallt klimat” handlar om arkitektur med fokus på hållbarhet. Totalt presenteras tjugotvå hållbara hus i norra Sverige, från Bollnäs i söder till Kiruna i norr, där arkitekterna bak...
TORSDAG 15 januari 2015
Ökade kunskaper om AB 04 gynnar svenskt byggande

Heldagskonferensen om AB 04 behandlar de allmänna bestämmelserna i praktisk operativ mening. Såväl entreprenadjuristen som projektchefen kommer att fördjupa sina kunskaper om standardavtalet, dess tillämpningar och möjlighet till avsteg. Förbättrad ...