Nya Byggkatalogen.se ger smartare och snabbare sökning av byggprodukter

Utbudet av byggprodukter ökar kraftigt samtidigt som kraven blir mer specifika – inte minst ur miljöhänseende. Med andra ord blir det mer komplicerat att hitta rätt byggprodukter för olika behov. Nu har Svensk Byggtjänst genomfört en omfattande vidareutveckling av Byggkatalogen.se i nära samarbete med branschen för att tjänsten bättre ska möta behoven. 

– Förutsättningarna för att söka, sortera och jämföra byggprodukter blir mer komplexa för professionella föreskrivare och inköpare. Därför behövs Byggkatalogen som tar hänsyn till dessa förutsättningar, säger Jonas Berg, produktchef för Byggkatalogen på Svensk Byggtjänst.

– Vi inledde utvecklingsarbetet för nya Byggkatalogen.se genom att göra djupintervjuer med ett stort antal användare. Sedan har en referensgrupp med cirka 25 användare löpande under hela 2014 testat och utvärderat våra förbättringsförslag innan de spikats.

De involverade användarna kommer från ett stort antal ledande konsult-, arkitekt- och entreprenadföretag.

”Byggkatalogen löser det Google inte kan”

– Diskussionen med användarna har också handlat om hur Byggkatalogen.se bäst löser det som Google inte hanterar bra, det vill säga avgränsningar och strukturerad kategorisering vid sök av byggprodukter, berättar Jonas Berg.

De professionella användarna har också tydligt önskat bättre avgränsning i söksvar. När man till exempel söker ”takfönster” är det mer relevant med 16 produkter från 6 leverantörer än 220 000 svar i Google. I Byggkatalogen får man enbart sökträffar på de takfönster som finns tillgängliga på marknaden. All annan information, debatt, forskning etc som anknyter till sökningen filtreras bort.

Specifika krav, miljöbedömningar och jämförelser
Sedan kan användaren gå vidare och göra olika relevanta och önskade inzoomningar bland de produkter som är tillgängliga på marknaden.

– Man kan till exempel välja att enbart gå vidare med de produkter som är miljöbedömda enligt en eller flera av de vanligast miljöbedömningarna, förklarar Jonas Berg.

På nya Byggkatalogen.se finns byggvaruinformation från över 5 000 leverantörer kopplad till de fyra vanligaste miljöbedömningarna Svanen, Basta, Byggbedömningen och Sunda Hus. Byggkatalogen är nu den enda platsen för samlad information om miljöbedömningar av byggprodukter.

– Det går även att begränsa sina urval utifrån flera andra parametrar, till exempel BIM/CAD, dokument, material etc.

– Vi kommer fortlöpande att utveckla och justera Byggkatalogen.se för att ge professionella användare det snabbaste och smartaste verktyget för att hitta rätt byggprodukter. Vi ska leverera det Google inte kan i en allt mer komplex byggvarumarknad och informationsvärld, avslutar Jonas Berg.

Om Byggkatalogen
Med Byggkatalogen från Svensk Byggtjänst får man snabbt och effektivt information om vilka byggvaror som är mest lämpliga för varje projekt. Byggkatalogen är Sveriges mest använda informationstjänst för aktuell och strukturerad information om byggprodukter, med över 5 000 leverantörer på ett och samma ställe. Cirka 70 000 personer använder Byggkatalogen varje månad. All produktinformation som presenteras är bearbetad och kontrollerad av Byggkatalogens redaktion. Det borgar för relevans, trovärdighet och jämförbarhet mellan produkter.

MyNewsdesk