Pressinbjudan: Sveriges tyngsta entreprenadjurister fördjupar förståelsen för AB 04 i heldagskonferens

Svensk Byggtjänst bjuder in till konferensen 10 år med AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Representanter från beställare, leverantörer och några av Sveriges mest erfarna entreprenadjurister finns på plats under dagen.

AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader, är ett standardavtal som anpassas till enskilda entreprenader. Till synes enkla förändringar i avtalet kan få stora konsekvenser för såväl beställare som leverantörer. I en paneldiskussion med beställare, leverantörer och jurister ökar förståelsen för varför förändringar görs, risker samt vad som ingår i begreppet avsteg.

Kännedomen om AB 04 är viktig för alla i en entreprenad, oavsett var i byggprocessen de befinner sig.

– Alla våra medlemsföretag som har kommersiella beställare berörs av AB 04 och har stor nytta att känna till det väl. Det är därför vi valt att engagera oss som partner i 10 år med AB 04 och uppmuntra våra medlemmar att delta, säger Lovisa Elmgren, chefsjurist entreprenad och bolag på VVS-Företagen.

Enkät presenteras
Under 10 år med AB 04 presenteras och analyseras en enkät som besvarats av 386 personer som arbetar med AB 04 i entreprenader. Enkäten undersöker hur avsteg påverkar verksamheten, hur vanliga de är och på vilka sätt de tillkommer.

– Frågan om avsteg är viktig för alla i branschen. Jag tror att kunskapen som enkäten ger oss kommer att kunna vara till nytta i resonemang när det gäller avsteg och dess effekter, säger Lovisa Elmgren.

Konferensen vänder sig både till den som arbetar med avtal och andra juridiska frågor och till den som arbetar praktiskt i entreprenader, så som projektchef eller projektledare.

Välkommen med din anmälan!

Talare och paneldeltagare:

Anna Bellman, moderator.

Charlotta Lindmark, chefsjurist Trafikverket.

Erik Bohman, chefsjurist Svevia.

Bo Linander, advokat Hellgren Linander.

Lennart Kjellin, chefsjurist Fortifikationsverket.

Åke Rådberg, författare, jurist.

Johan Granehult, partner Mannheimer & Swartling.

Tomas Jonasson, bolagsjurist, Skanska.

Johan K Nilsson, chef juridik, Peab.

Stefan Engdahl, chef Samhälle, Trafikverket.

Niklas Björklund, advokat, Kilpatrick Townsend

Per Samuelsson, professor juridiska institutionen, Lunds universitet.

Ur programmet:

  • Historik AB 04
  • Rättsutveckling med AB 04
  • Rättsfall med AB 04
  • Förändringarna i AB 04 – hur blev det?
  • Avsteg – på gott och ont?
  • Debatt: 10 år framåt – hur ser AB 04 ut om 10 år?

Programpartners är Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och STD-företagen.

10 år med AB 04

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm

Tid: 5 februari 2015 kl 9–18

Lunch och fika ingår.

Kontaktperson och anmälan press: Petra Sörme, affärsområdeschef event och möten. E-post: petra.sorme@byggtjanst.se. Tel: 070-601 12 29.

Program och mer information

MyNewsdesk