Svensk Byggtjänst i Almedalen: Dags för nya lösningar inom renovering!

Strategisk planering, lyhörd anpassning och klok digitalisering – det är viktiga ingredienser i framgångsrik renovering. Och kanske den tyska modellen med subventioner för hållbar och långsiktig renovering kan vara något för Sverige? Detta var några av huvudpunkterna under Svensk Byggtjänsts seminarium om uppdatering av befintlig bebyggelse, som ägde rum på Samhällsbyggararenan i Almedalen på tisdagseftermiddagen.

– Behoven av renovering och uppdatering av befintlig bebyggelse är enorma. Kostnaden för att renovera enbart miljonprogramsområdena uppgår till drygt 200 miljarder kronor. Klok renovering skapar också möjligheter för hållbar utveckling, konstaterade inledningsvis Anna-Klara Fresk Aspegren, Svensk Byggtjänst och redaktör för den nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se.

Ny webbtjänst om renovering
– Renveringsinfo.se är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse. I denna webbtjänst samlas och sprids kunskap och erfarenhet inom renovering från både akademin och byggbranschen. Tjänsten finns redan nu i en betaversion och vi tar gärna emot sypunkter från branschens aktörer, berättade Anna-Klara.

Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum och tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, har stora förväntningar på Renoveringsinfo.se.

– Det behövs ett kunskapslyft inom renovering. Svensk Byggtjänst är skicklig på att skapa bra informationsstrukturer, så jag tror att denna nya tjänst kan spela en viktig roll för en mer framgångsrik renovering.

Vem ska få fart renoveringen?
Är det privata aktörer eller politik och offentlig sektor som ska få fart på de nödvändiga renoveringarna i främst miljonprogrammet? Det diskuterades av en initierad panel under seminariet.

– Politiken och offentlig sektor har ett stort ansvar. I Göteborg har allmännyttan klarat av en bra bit över hälften av renoveringsbehovet, så här har vi tagit ansvar och kommit ganska långt, menade Mariette Hilmersson, vd för Göteborgs kommunala fastighetskoncern Framtiden.

– Att vi lyckats komma framåt snabbt beror på att vi haft en tät dialog med de boende och satsat på att utveckla vår beställarkompetens.

Samverkan och anpassning
Peter Strand, vd på det börsnoterade fastighetsbolaget Victoria Park menade att de lyckas med effektiv renovering tack vare nära samverkan med boende – som även kan få jobb i renoveringsprojekten – och att man jobbar med rullande renovering. Det vill säga att man renoverar lägenheter allteftersom behov uppstår eller vid utflyttningar, istället för att renovera hela områden rakt av.

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, ansåg att det viktigaste i renoveringsprocesser är att alla ska ha råd att bo kvar efter renoveringen.

– Jag tror det ofta renoveras för mycket och att det därmed blir hyreshöjningar i onödan. Man ska inte byta ut sådant som fungerar bra.

Tysk modell en förebild?
Emma Hult, riksdagsledamot och miljöpartiets bostadspolitiska talesperson, pekade på möjliga politiska styrmedel för snabbare och mer hållbar renovering:

– Det är fastighetsägarnas ansvar – både privata och kommunala – att få fart på nödvändiga renoveringsprojekt. Men jag tycker vi ska titta närmare på den tyska modellen med subventionerade lån för hållbar renovering. Det behövs en dialog mellan politik och bransch för att skapa en gemensam handlingsplan för renovering – det är en viktig samhällsfråga.

Renoveringsplaner för fastighetsägare
Seminariet innehöll också föredrag kring tre perspektiv på renovering av befintlig bebyggelse; strategisk planering för fastighetsägare, digital uppdatering av fastigheter och det demografiska perspektivet vid renovering.

Först ut var Fredrik Olsson, vd på Rotpartner. Han pekade på behovet av att som fastighetsägare skapa väl genomtänkta och långsiktiga renoveringsplaner för att få bra resultat.

– Renovering ses ofta som en tekniskt projekt. Men det gäller att göra brukare av både bostäder och lokaler delaktiga tidigt i planerna för renovering. Vad är viktigt för dem? Sedan behövs en process där fastighetsägaren rangordnar och prioriterar olika insatser – med så god framförhållning som möjligt. Då kan man få fram en klok renoveringsplan att arbeta med långsiktigt.

Digitalisering och mätning
Per Ernedal, vd för Ecoguard och representant för Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering (LIMD), tog upp möjligheter till digital uppdatering av fastigheter i samband med renovering:

– Ecoguard har installerat sensorer för mätning i över 100 000 lägenheter i Sverige. De flesta av dem i befintliga fastigheter. Väldigt ofta väljer våra kunder att göra denna digitala uppdatering i samband med renovering.

– Digitala system för individuell mätning av bland annat värme och varmvatten bidrar till lönsamma, rättvisa och hållbara lösningar. Att mäta är en viktig grund för alla förbättringar – mäter vi inte vet vi inte om våra åtgärder ger önskat resultat.

Renovera för äldre
Eva Eriksson, affärsenhetsansvarig på Forsen Care och tidigare utvecklingsansvarig på Micasa, lyfte fram möjligheterna att anpassa bostäder för de allt fler äldre i samband med renovering.

– Forsen Care har inventerat bostadsbestånd för bland annat det kommunala bostadsbolaget Mimer, för att kartlägga möjligheter att effektivt skapa fler moderna och trygga bostäder för äldre i samband med renoveringar.

– Det finns massor av billiga och bra anpassningar med fin design som kan göras, och som enkelt kan utvecklas och ändras efter nya behov, konstaterade Eva och visade en lång rad konkreta exempel gällande inte minst kök och badrum.

Dags att börja använda nya lösningar
– Sammanfattningen av detta seminarium är att det finns många nya och bra lösningar för att få fart på renoveringsarbetet. Nu är det dags att börja använda dem i större skala och i samverkan. Svensk Byggtjänst kommer att stödja denna utveckling genom den nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

MyNewsdesk