Ny aktuell utgåva av Byggvägledning 9 Fukt

Byggvägledning 9 Fukt, som utkom första gången 2002, finns nu i färsk och aktuell utgåva. Publikationen är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR samt förklara dess bakgrund och på så sätt inspirera till lösningar som uppfyller funktionskraven. 

Genom skrifterna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Den nya utgåvan av BVL 9 Fukt har reviderats efter ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 (BFS 2014:3). BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning.

I denna utgåva har vägledningarna uppdaterats och kompletterats med hänsyn till att BBR:s föreskrifter och råd i avsnitt 6:5 Fukt har reviderats. Det som särskilt behandlas är dels olika typer av fuktsäkerhetsprojektering och dels BBR:s acceptans av fuktskador som inte påverkar hygien och hälsa.

Författaren bakom BVL 9 Fukt är Lars-Olof Nilsson, professor i Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola.

Byggvägledningsserien vänder sig såväl till den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

MyNewsdesk