Svensk Byggtjänst vill veta vad som håller unga samhällsbyggare vakna om natten

Samhällsbyggnadssektorn har gått in i en omfattande generationsväxling och står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt är behoven av nyproduktion och renovering av bostäder och infrastruktur enorma. Detta innebär stora utmaningar för den unga generationen samhällsbyggare och därför vill Svensk Byggtjänst ta reda på vad som håller dem vakna om natten – och hur man tillsammans kan hitta lösningar.

Samhällsbyggnadssektorns generationsväxling är speciell av två orsaker: Dels blir det historiskt sett mycket stora pensionsavgångar när 40- och 50-talisterna lämnar yrkeslivet. Dels är det ett stort åldersglapp mellan dem och de yngre som ska ta över.

Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att den nya generationen samhällsbyggare erbjuds den erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling de vill ha. Och att de får möjlighet att vara med och utveckla de nya tjänster och verktyg som de ser behov av i framtiden.

– Vi vill ta reda på vilka utmaningar som unga stadsplanerare, byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, byggingenjörer och fastighetsförvaltare möter. Och titta på hur vi tillsammans kan hitta lösningarna som får dem att sova gott om natten, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Stor satsning på ökad dialog med unga samhällsbyggare
– Svensk Byggtjänst har redan en omfattande dialog med unga samhällbyggare. Bland annat genom samarbeten med högskolor och universitet, tävlingen Construction Skills för unga hantverkare och vårt nätverk Unga Talanger för unga yrkesverksamma akademiker inom branschen, konstaterar Erik Hellqvist.

– Nu vill göra en stor satsning på att utöka denna dialog ordentligt. Vi kommer på flera olika vis söka kontakt med unga samhällsbyggare som vill dela med sig av sina tankar och funderingar. På Svensk Byggtjänsts webbplats www.byggtjanst.se och i sociala medier kan de besvara en enkät och få möjlighet att delta i projektet som kommer att löpa under sommaren och hösten, berättar Erik Hellqvist.

Under Almedalsveckan finns Svensk Byggtjänst på Samhällsbyggararenan, Strandvägen 4 intill kongresshallen Wisby Strand. Här kommer man bland annat att intervjua just unga samhällbyggare.

Det görs också en mer omfattande undersökning med fokusgrupper och telefonintervjuer. Den kommer att presenteras i en rapport under hösten.

MyNewsdesk