Maj


ONSDAG 27 maj 2015
Lokalhyresjuridik – kommentar och praktiska dokument

Utan insikt och kännedom om de grundläggande bestämmelserna i hyreslagen riskerar part i ett lokalhyresavtal att gå miste om sina lagstadgade rättigheter. Motsatsvis kan part som är väl bevandrad i regelverket bättre hävda sina rättigheter. Ett bra exem...


MÅNDAG 18 maj 2015
Ny utgåva i Byggvägledningsserien: Ventilation

”Ventilation. Byggvägledning 7” finns nu i en femte utgåva och har reviderats med hänsyn till ändringarna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015.Sedan förra utgåvan har i stort sett varje avsnitt i BBR blivit föremål för...
ONSDAG 6 maj 2015
Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse - ny utgåva

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den nya utgåvan av Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse fokuserar på solenergi i alla dess former ...