Minecraft-tävling engagerar unga i Tomelilla: Så kan staden bli rikare på upplevelser!

Under våren har Tomelilla kommun genomfört ett dialogprojekt med ungdomar i samarbete med Svensk Byggtjänst. Projektet har genomförts inom ramen för konceptet Mina Kvarter, där dataspelet Minecraft används som dialog- och gestaltningsverktyg. I tävlingen som ingår i projektet ska nu en jury ta ställning till åtta bidrag. Ett återkommande tema i bidragen är förslag kring hur staden kan bli rikare på upplevelser.

Tomelilla firar i år 150 år och ska nu ta fram en ny översiktsplan för kommunen med sikte på år 2025. För att involvera främst ungdomar i denna process valde man att satsa på Svensk Byggtjänsts koncept Mina Kvarter för och dialog och gestaltning med hjälp av dataspelet Minecraft.

I ett första steg byggde Svensk Byggtjänsts Minecraft-konsulter en modell av dagens centrala Tomelilla.

Uppslutning från kommunens politiker
– Här finns alla centrala delar av Tomelilla med stationen, torgen, Folkets Park och så vidare, berättar Jonas Ekelund, webbmaster på Tomelilla kommun och projektledare för Mina Kvarter-projektet.

Modellen och projektet har presenterats för politikerna i kommunfullmäktige, som också fått möjlighet att själva bygga i Minecraft.

– Politikerna har intresserat sig för och engagerat sig i detta projekt, konstaterar Jonas Ekelund.

Omfattande dialog
Sedan har alla invånare via möten och olika kommunikationsinsatser uppmanats att bygga sina ändringsförslag i modellen och även vara med i en tävling. I tävlingen bygger man förslag och motiverar varför dessa skulle utveckla Tomelilla och därmed ingå i den nya översiktsplanen.

– Vi har fått stor medial uppmärksamhet för projektet och det är många invånare som varit inne och byggt i vår modell. Tävlingsbidrag kunde lämnas in till och med den 18 maj och vinnaren utses av en jury. Prisutdelningen sker på nationaldagen den 6 juni, berättar Jonas Ekelund.

Åtta fullständiga tävlingsbidrag
– Vi har fått in åtta fullständiga bidrag från ungdomar i åldern 7-15 år. Något bidrag har gjorts av en person men de flesta har gjorts av grupper, bland annat en mellanstadieklass på Lindesborgsskolan och två mellanstadieklasser på Onslundaskolan, säger Jonas Ekelund.

– De flesta förslagen fokuserar på offentliga platser och hur de kan erbjuda mer och bättre upplevelser.

MyNewsdesk