Politiker från hela Mälardalen tog del av ny Minecraft-modell av framtidens Nyköping

På Mälartinget 2015 presenterade Svensk Byggtjänst konceptet Mina Kvarter. Drygt 300 politiker från Mälardalskommunerna fick chansen att se hur dataspelet Minecraft kan användas för visualisering och dialog med ungdomar i stadsutvecklingsprojekt. De kunde också ta del av en helt ny Minecraft-modell av framtidens centrala Nyköping.

Mälartinget arrangeras varje år av Mälardalsrådet – en sammanslutning av kommunerna i Mälardalen. Årets ting ägde rum den 7–8 maj i Nyköping och hade temat urbanisering.

Under tinget kunde de drygt 300 medverkande kommunpolitikerna lyssna till föredrag och samtal med kollegor och samhällsanalytiker.

På det så kallade Urbaniseringstorget hämtade deltagarna inspiration och kunskap från utställande aktörer med olika infallsvinklar på urbanisering. Under deltemat ”En kreativ och öppen region” presenterade Svensk Byggtjänst konceptet Mina Kvarter, som mötte stort intresse.

Mina Kvarter – Minecraft-modellering sedan 2011
– Svensk Byggtjänst har sedan 2011 arbetet med konceptet Mina Kvarter i en lång rad kommuner i Sverige. Vi har även exporterat det till många andra länder i samverkan med FN-organet UNHabitat, berättar Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

– Med hjälp av dataspelet Minecraft involveras främst ungdomar i arbetet med stadsutveckling. Vi har utvecklat konceptet i nära samarbete med spelutvecklingsföretaget Mojang. Det passar mycket bra för snabb visualisering och dialog om stadsutveckling mellan ungdomar och kommuner eller fastighetsbolag.

Ny modell av centrala Nyköping
Under Mälartinget 2015 presenterades en helt ny Minecraft-modell av centrala Nyköping.

– Det passade bra eftersom tinget arrangerades i just Nyköping. Svensk Byggtjänsts Minecraft-konsulter har i samverkan med Nyköpings kommun byggt upp en modell över det befintliga området kring centralstationen. Här planeras och diskuteras olika om- och nybyggnationer och kommunen vill få in idéer från ungdomar och få ingång en dialog om området, förklarar Erik Kalmaru.

Under tinget kunde de deltagande politikerna dels ta del av tidigare Mina Kvarter-projekt, dels se hur elever från Nyköpings Gymnasium på plats byggde förslag i nya modellen av centrala Nyköping.

– Vi fick under tinget kontakt med ett tiotal kommuner som vill prova Mina Kvarter och Minecraft i sina dialogprojekt om stadsutveckling, konstaterar Erik Kalmaru.

MyNewsdesk