Bostadsministern talar på Ecoforum 2015: ”Detta gör regeringen för att främja hållbar stadsutveckling”

Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan medverkar på Ecoforum den 23 april. Konferensen arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö av Nordbygg och Svensk Byggtjänst.

Temat för årets upplaga av Ecoforum är ”Hållbar stadsutveckling – från vision till verklighet”. Under de två dagar konferensen pågår (22-23 april) presenteras en lång rad nationella och internationella projekt inom området.

Ämnet får också en mångsidig belysning genom ett stort antal talare på hög nivå med olika bakgrund och infallsvinklar. Det blir även en utställning, prisutdelningar och studiebesök.

Besked om regeringens politik
Mehmet Kaplan har i flera sammanhang lyft fram regeringens vilja att stödja hållbar stadsutveckling. Under projektet ”Trästads” seminarium den 29 januari sa han till exempel följande:

– Självklart är det en utmaning att möta urbaniseringens konsekvenser – men också en möjlighet för att hantera klimatutmaningen och ställa om samhället i en hållbar riktning. Inom bostads- och stadsutvecklingspolitiken finns några av de viktigaste verktygen för denna omställning.

Under sitt anförande på Ecoforum ger ministern besked om hur regeringens politik på området ska se ut. Temat för hans inslag är ”Detta gör regeringen för att främja hållbar stadsutveckling”.

– Här får branschen färsk information direkt från ministern. Det känns extra bra att hans inslag kommer under den andra dagen av konferensen, när deltagarna hunnit ta del av en lång rad internationella projekt och innovativa idéer. Då kan de sätta in ministerns anförande i ett större sammanhang, säger Petra Sörme, ansvarig för Event & Möten på Svensk Byggtjänst och seminarieprogrammet på Ecoforum.

MyNewsdesk