Nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se presenteras på Renoveringsdagen

– Nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se blir det forum som behövs för att samla och sprida kunskap, nyheter, forskningsrön och praktiska erfarenheter kring renovering. På Renoveringsdagen den 18 mars i Stockholm presenterar vi tankarna bakom tjänsten för bygg- och fastighetsbranschen, berättar Andreas Nyström, produkt- och utvecklingsansvarig för Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst.

Den nya webbtjänsten är ett resultat av samarbetet mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola.

– Hälften av Sveriges lägenheter är i behov av renovering, inte minst för att klara de skärpta miljö- och energikraven. Därför är det mycket viktigt att professionella bygg- och fastighetsaktörer effektivt får möjlighet att ta del av samlad kunskap kring renovering, säger Andreas Nyström.

– Svensk Byggtjänst har inom tjänsten Omvärldsbevakning utvecklat och stärkt rapporteringen gällande renovering inom samhällsbyggnadsbranschen. I nya Renoveringsinfo.se för vi samman denna bevakning med en omfattande rapportering om innovation, forskning och utveckling från den akademiska världen via Renoveringscentrum.

Första version klar i maj-juni
Renoveringsinfo.se finns redan nu i form av en temporär webb. I månadsskiftet maj-juni beräknas webbtjänsten vara helt klar i en första version.

– Vi är nu inne i en intensiv fas gällande webbtjänstens utformning och funktionalitet. Under Renoveringsdagen, den 18 mars på Näringslivets Hus i Stockholm, kommer vi att presentera dels samarbetet mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum, dels tankarna bakom den nya webbtjänsten, säger Andreas Nyström.

– Vi har i utvecklingsarbetet involverat en lång rad branschföreträdare och relevanta referenter. Men detta är första gången vi presenterar Renoveringsinfo.se för bygg- och fastighetsbranschen i bredare mening och vill gärna här få in ytterligare synpunkter och önskemål gällande webben.

Nyhetsbrev och flera planer
Redan nu kan man prenumerera på nyhetsbrev med utvalda renoveringsnyheter och inslag från Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum.

– Renoveringsinfo.se är det första steget i samarbetet mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. Vår plan och förhoppning är att det ska fortsätta med ytterligare insatser som bland annat skulle kunna involvera Svensk Byggtjänsts verksamheter inom litteratur, evenemang, Projektbevakning, Byggkatalogen och AMA, säger Andreas Nyström som ser fram emot presentationen på Renoveringsdagen 2015.

– Det blir en spännande mötesplats som arrangeras av Renoveringscentrum. Här medverkar bland andra bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan som talare.

För mer information: www.renoveringscentrum.lth.se, www.byggtjanst.se, www.renoveringsinfo.se

Program för Renoveringsdagen 2015

MyNewsdesk