VD-skifte på Svensk Byggtjänst: ”Min efterträdare måste tänka digitalt i alla lägen”

– Byggsektorn står inför väldiga utmaningar. Det behöver byggas rekordmycket de närmaste åren och det ska vara kostnadseffektivt, högkvalitativt och hållbart. Svensk Byggtjänsts bidrag blir främst att fortlöpande vidareutveckla digitala tjänster för ökad kompetens och effektivitet. Min efterträdare måste tänka digitalt i alla lägen.

Det säger Erik Hellqvist som till sommaren går i pension och lämnar vd-posten på Svensk Byggtjänst efter närmare 14 år.

Tidigare har han under 19 år arbetat som entreprenör. De sista 14 åren ägnades åt internationella projekt och olika ledande befattningar för stora anläggningsprojekt i Asien och Latinamerika. Han var också ansvarig för att hålla ihop prekvalificering och kalkyler till Öresundsförbindelsen. Efter tiden som entreprenör var han under sju år vd på materialleverantören Fundia Armering, nuvarande Celsa Steelservice.

– De senaste åren på Svensk Byggtjänst har ändå varit de mest spännande i min yrkeskarriär. Branschen i stort och Svensk Byggtjänst i synnerhet har genomgått en digital revolution – som bara fortsätter att fördjupas och breddas. Parallellt med detta har insikterna och kraven gällande ekologisk och social hållbarhet inom samhällsbyggande vuxit sig allt starkare, säger Erik Hellqvist.

”Generationsskiftet öppnar för nya lösningar”
Framåt i tiden ser han stora utmaningar – och stora möjligheter.

– Det behöver byggas rekordmycket bostäder och infrastruktur under de närmaste åren. Och det ska vara kostnadseffektivt, högkvalitativt och hållbart. Detta ställer i sin tur stora krav på samhällsbyggarnas kompetens.

– De behöver daglig tillgång till rätt information och rätt kunskap – i ett allt större flöde av nya regelverk och förutsättningar. Det är Svensk Byggtjänsts uppgift att tillgodose detta behov genom fortlöpande utveckling av våra tjänster.

Erik Hellqvist tror att det stora generationsskifte branschen står inför kommer att öppna upp för de nya lösningar och innovationer som behövs i branschen.

– Men det gäller att vi äldre stöder den nya generationen både genom erfarenhetsöverföring och genom att lyssna på de yngre och ta vara på deras idéer här och nu. Och skapa digitala verktyg i byggprocessen som möter deras krav.

”Ny vd ska leda mot nya lösningar”
Fortsatt digitalisering med bland annat kopplingar till BIM (Building Information Modelling) och nya metoder för kompetensutveckling, är enligt Erik Hellqvist den viktigaste utvecklingslinjen för Svensk Byggtjänst.

– Min efterträdare på vd-posten i Svensk Byggtjänst måste tänka digitalt i alla lägen. Hen blir coach för ett gäng som verkligen vill nå hela vägen och bli världsmästare på nya lösningar för samhällsbyggare.

MyNewsdesk